İşletme Bölümü

İşletme lisans programı, güncel işletme yönetimi yaklaşımlarını benimsemiş, bilgi okuryazarlığı, iletişim ve takım çalışması becerilerine sahip; sorumluluk alabilen, analitik düşünen, teknolojiye hakim, girişimci ve yaratıcı, her durumda topluma yol gösterecek nitelikli insanlar ve yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, İşletme Bölümünde uluslararası düzeyde bir lisans programı yürütülmektedir.

Neler Öğreneceksiniz ?

İşletme programı mezunları hem kamuda, hem de özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedir. Mezunlar, çeşitli kurumlar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilmekte; serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olabilmektedir.

Ayrıca ulusal ve uluslararası şirketlerin, araştırma kurumlarının ve bankaların insan kaynakları, pazarlama, finans ve üretim bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler. Ek olarak işletme mezunları lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapma olanağına sahiptir.

Bölüm Hakkında

İşletme Bölümü, ülkenin işletmelerinde ve ekonomisinde önemli yere sahiptir. Özellikle, işletmelerin iş yükleri ve devamlılığında işletme mezunlarına ihtiyaç duyulur. Bunun yanında, bankacılık ve finans sektörü dahil ekonominin birçok sektöründe işletme mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, aile işletmeleri ve girişimcilik alanlarına da zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilerimizin eğitimine katkı yapmak amaçlanmaktadır.

Bunların yanında, ülkenin ihtiyacı olan bu elemanları yetiştirmek için önerilen bölümün, çağdaş ve uluslararası kalitede eğitim-öğretim veren bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye katkı yapan ürettiği bilgileri ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve saygın bir bölüm amaçlanmaktadır

Program birçok üniversitede yer alan İİBF’leri içinde bulunan en eski bölümlerden biri olması sebebiyle zaten tanınmış bir bölümdür. Antalya AKEV Üniversitesi olarak bu bölüme günümüzde yeni bir akım olan girişimcilik ve aile işletmeleri alanlarında ek katkılarla bu bölümü gerek bölge gerekse de Türkiye çapında daha özellikli bir bölüm haline getirmek hedeflenmektedir.