İşletme Bölümü

İşletme lisans programı, güncel işletme yönetimi yaklaşımlarını benimsemiş, bilgi okuryazarlığı, iletişim ve takım çalışması becerilerine sahip; sorumluluk alabilen, analitik düşünen, teknolojiye hakim, girişimci ve yaratıcı, her durumda topluma yol gösterecek nitelikli insanlar ve yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, İşletme Bölümünde uluslararası düzeyde bir lisans programı yürütülmektedir.

Neler Öğreneceksiniz ?

x

x

Bölüm Hakkında

İşletme programı mezunları hem kamuda, hem de özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedir. Mezunlar, çeşitli kurumlar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilmekte; serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olabilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası şirketlerin, araştırma kurumlarının ve bankaların insan kaynakları, pazarlama, finans ve üretim bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler. Ek olarak işletme mezunları lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapma olanağına sahiptir.