Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü 2017-2018 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Amacımız, öğrencilerimizde özgüveni ve bilimsel yaratıcılığı desteklemek, olguları araştırma ve anlama yeteneğini geliştirmek, toplumsal sorunlara ve konulara duyarlı, donanımlı, eleştirel düşünen, araştırmacı kimliği öne çıkan sosyologlar yetiştirmektir. Öğrencilerimizin görüşlerini alarak geliştirdiğimiz programımız genel ve özel sosyoloji alanlarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Sosyoloji biliminin temel konu ve yaklaşımları programda güncellenerek düzenlenmektedir.

Neler Öğreneceksiniz ?

Sosyoloji öğrencileri dört yıllık lisans eğitimi sonunda sosyolojik bakış açısını kazanacaklar ve sosyal olgulara, sosyal gruplara, aile, hukuk, siyaset, eğitim gibi kurumlara, sosyal ilişkilere bütünsellik içinde bakabileceklerdir. Bunun için aşağıdaki bilgileri edineceklerdir: Sosyolojik kavramlar, klasik ve çağdaş sosyoloji

teorileri, yöntem bilgisi ve saha araştırma teknikleri, Türk sosyologları, Türkiye’nin toplumsal yapısı, kentleşeme, hukukun sosyolojik temelleri, suç olgusu, küreselleşme, eğitim, iletişim, engellilik, sağlık, yaşlılık, çevresel sorunlar, küreselleşme, toplumsal cinsiyet çalışmaları, sanat- edebiyatın sosyolojik boyutu vb.

Bölüm Hakkında

Sosyoloji Bölümü 2017-2018 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Amacımız, öğrencilerimizde özgüveni ve bilimsel yaratıcılığı desteklemek, olguları araştırma ve anlama yeteneğini geliştirmek, toplumsal sorunlara ve konulara duyarlı, donanımlı, eleştirel düşünen, araştırmacı kimliği öne çıkan sosyologlar yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin görüşlerini alarak geliştirdiğimiz programımız genel ve özel sosyoloji alanlarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Sosyoloji biliminin temel konu ve yaklaşımları programda güncellenerek düzenlenmektedir.

Ayrıca programda felsefe grubu öğretmenliği için gerekli olan felsefe (16 kredi), psikoloji (16 kredi), mantık dersleri (8 kredi) alınarak sosyoloji-psikoloji-felsefe bütünselliği sağlanmış olmaktadır.

Programımız zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmakta, öğrencilerin ilgi alanlarına hitap etmektedir. Bu haliyle diğer bölüm öğrencilerin çift anadal veya yandal yapma olanağı sağlanmaktadır.

AKEV sosyoloji bölümü olarak hedefimiz;

Sosyoloji bilimine ilgiyi artırmak, sosyoloji ve diğer bilim dalları arasında iş birliğini geliştirmek, toplumsal-kültürel farklılıkları anlama çabasını desteklemek, öğrencilerimizin akademik kariyer yönelişlerini desteklemek, yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarına öğrencilerimiz yönetmektir.

Öğrencilerimiz dört yıllık program sonunda şu yeterlilikleri kazanmış olacaklardır:

1.Alanında güncel bilgileri içeren kaynakları okuyarak ileri düzeyde kuramsal bilgilere ulaşma;

2 Alanında edindiği bilgileri ve sahip olduğu becerileri kullanarak toplumsal sorunları anlama, analiz etme, çözüm önerileri geliştirme;

3.Bağımsız çalışabilme, grup çalışmalarına katılma ve sorumluluk alma;

4 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal ve çevresel konularla ilgili proje çalışmalarını organize etme ve yürütme.

5 İnsan haklarının evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilince sahip olma.