Sosyoloji Bölümü

web de bilgi yok

Neler Öğreneceksiniz ?

x

x

Bölüm Hakkında

Sosyoloji Bölümü'nün amacı, sosyolojik anlamda bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, toplumumuzda ihtiyaç duyulan sosyal analizlerde bulunabilen, uluslararası anlamda ülkemizin sosyolojik formasyonunu temsil edebilecek, evrensel etik değerleri benimsemiş ve ülkemizin değerleri ile bütünleşmiş sosyologlar yetiştirmektir. Uygulanacak Lisans programı ile öğrencilere sosyolojik analiz mantığı kazandırmak, akademik veya serbest çalışma ortamı için kültürel ve mesleki yetkinlik kazandırmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda, programdan mezun olan öğrencilerimiz,

- Sosyoloji alanında akademik ve mesleki açıdan yetenekler edinip; sosyal ve güncel konularda gerekli bilgilere sahip olmak,

- Karar, uygulama ve davranışlarını edindiği bilgi ile biçimlendirerek yorum, analiz ve çözüm üretebilme yetisi kazanmak,

- Sosyolojik konularda araştırma ve çalışma yapabilecek duruma gelmek,

- Projelerde aldığı sorumlukları yerine getirebilmek,

- Edindiği bilgi ve becerilere dair eleştirel bakış açısına sahip olmak,

- Sosyolojiye ilişkin edindiği bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişimine yansıtabilmek,

- Evrensel değerler ışığında, demokrasi, sosyal haklar ve sosyal adalet ile kültürel ve çevresel değerler konusunda yeterli bilince sahip olmak gibi avantajlara sahip olacaklardır.