fotogallery

ANTÜ Kuruluş Çalışması.

20-02 - 2017

Vakfımız ve Üniversitemiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları ile Yüksek Öğretim Kurulu Yönetmelikleri çerçevesinde kurulan ve çalışmalarını sürdüren bir kurumdur. Atatürk ilke ve inkılapları ile bilimin ışığında, Antalyalıları kucaklayan çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar aşağıda sunulmuştur...

AKEV; eğitime, bilime, kültüre, sanata değer verenlerin bir kurumudur. Amacımız “anaokulundan üniversiteye” kadar çağdaş eğitim kurumları açmak, yaşatmak ve çağlar boyu eğitime, insanlığa hizmet etmektir.
İnanç ve amaç birliği içinde okullarımızı açmak, fiziki yapımızı tamamlamak, bu zorlu sistem içinde kalıcı olmak için yıllardır çalışıyoruz. AKEV'in dünden bugüne gelişimi başlı başına bir öyküdür. AKEV gerçeğini anlamak için o gerçeği yaşamak, AKEV havasını solumak gerekir. AKEV'li olmak inanmaktır, çalışmaktır, üretmektir, dayanışmaktır, tüm zorluklara rağmen engel tanımamaktır. Kısaca eğitim ve insanlığa hizmet sevdasıdır.
Bu ülke bize çok şey verdi. “Biz ülkemize ne veriyoruz?” sorusunun bilinçle verilmiş yanıtıdır AKEV. Binlerce insanın emeği, özverisi, uğraşısıdır. Kuruluş aşamasında, toplumsal ve sosyal bir kurum olabilmeyi hayal etmiştik. Hayallerin gerçeğe döndüğü kurumdur AKEV.
AKEV, çağdaş bir eğitim kurumudur ve eğitim ciddi bir iştir. Dünyanın her yerinde, çağdaş insanların ortak hedefi, nitelikli insan yetiştirmektir. Kurumumuz, etkili, verimli, çağdaş eğitim anlayışı; hayatta ve sınavda başarı ilkesi çerçevesinde sürekli öğrenen, kendini yenileyen bir kurumdur. Eğitimde süreklilik ve evrensellik, vazgeçilmez bir AKEV anlayışıdır.
Kültürel birikimimizi kuşaktan kuşağa, doğru aktarmak, tek öğrenci kaybı vermeden eğitmek, demokrasi anlayışımızdır.
İnsan insandan el çektiği gün, insanlık, yardımlaşma ve dayanışmanın bittiği gün toplumlar yok olur. AKEV'liler insanın insana ihtiyacının hiç bitmeyeceğini bilerek, “biz” bilinciyle çalışır.
Kurum olarak, iyinin düşmanının çok iyi, güzelin düşmanının çok güzel olduğu biliyoruz. Sürekli araştırma, inceleme; değişim ve dönüşüme hazır olma; öğrenen okul, öğrenen kurum düşüncesiyle hareket etme anlayışımız, “Başarısızlığın olmadığı okullar AKEV okullarıdır.” sonucunu doğurdu.
Kurucu Vakıf 1987 yılında kurulan AKEV,Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı'dır. AKEV Koleji Eğitim Kurumları 1964 yılından beri özel okul olarak, 1987 yılından itibaren de Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı, AKEV çatısı altında Antalya ve Türk Milli Eğitimine hizmet etmektedir.

Anaokulu, İlköğretim Okulu, Anadolu Lisesi birimleri ile çalışmalarını sürdüren ve binlerce mezun veren vakfımız, vakıf resmi senedi amaçları doğrultusunda 1996 yılında üniversite kurma çalışmalarını da başlatmıştır.
 
Vakfımız ve Üniversitemiz, Atatürk ilke ve Devrimleri doğrultusunda, bilimin ışığında imece yöntemi ile çalışan, tüm Antalyalıları kucaklayan çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar aşağıda sunulmuştur.
 
1- Yüksek Öğretim Kanunu, Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre tüm yasal basamakları tamamlayarak 17 Nisan 2008 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu'na resmi başvurumuz yapılmıştır.
 
2- Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği 9-d maddesi kurulmak istenen vakıf üniversitesi için bina-araç-gereç ve donanımı gerekli görmektedir. Hem bu hükmün gereği olarak, hem de yatırımların gecikmesini önleme iyi niyetiyle, arazi tapusunun Milli Emlak Genel Müdürlüğünden vakfımız adına alınmasını takiben yapılaşma çalışmalarımız başlatılmış, 26.08.2008 tarihinde Antalya Üniversitesi'nin temeli törenle atılmıştır.
 
3- 16.000 metrekare kapalı alana sahip ve 1500 öğrenci kapasiteli iki fakülte binamız tamamlanmıştır. Tamamlanan bu iki bina ilk 5 yıllık öğrenci kontenjanına yeterli kapasitededir.
 
4- 26.08.2009 tarihinde temeli atılan 4 blok, 40 daireden oluşan Sosyal Tesisler ve Öğretim Üyesi Lojmanları tamamlanmıştır.
 
5- Spor tesisleri,yurt inşaatları başlatılmış, çevre-yol düzenlemeleri yapılmış, dikilen binlerce ağaç ile kampus alanı şimdiden yeşillendirilmiştir.
 
6- YÖK Genel Kurulu 25 Eylül 2014 tarihinde gündeme aldığı başvurumuzu uygun bularak onayladı. Bu onay YÖK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile kuruluş kanunu için TBMM'ye gönderildi.  
 
7- Kuruluş Kanunu çıktıktan sonra yapılacak çalışmalar için Vakfımız şimdiden çalışmalarına başlamıştır. Binalar ve yerleşkenin öğretime hazır hale getirilmesi çalışmaları başlatılmış, kadro oluşturma hazırlıkları ilgili komisyonlarca yürütülmektedir. 
Antalya Akev Üniversitesi

Antalya Akev Üniversitesi

İLETİŞİM

Adres: Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No:5-6 Serik/ANTALYA

  • Telefon: 444 1 264
  • Email: info@akev.edu.tr