İnsani Bilimler Fakültesi

İnsani Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümüne 2017-2018 öğretim yılında, Psikoloji, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı gibi farklı bölümlere ise önümüzdeki yıllarda öğrenci almaya başlayacaktır. Bölümlerimizin müfredatı, öğrencilerimizin, Türkiye ve dünya ölçeğinde her disiplinin kendi alanına ilişkin analizler yapıp, çözümler üretecek perspektifte olmalarını amaçlamaktır. Fakülte bir yandan çok ayrıntılı verilerin nicel analizlerinden günümüz toplumsal yaşamına dair bilgiler üretmeye önem verirken, diğer yandan nitel olarak alanında öneme sahip kaynaklardan , tarihe yön vermiş, etkisi hala hissedilebilen kültür ve medeniyetlerin yaşam biçimlerine, inançlarına, sosyo-ekonomik ve siyasi yapılarına dair bilgileri, sebep-sonuç ilişkisi dikkate alınarak çıkartmaktadır. Fakültede geçmişi aydınlatmak, günümüz problemlerine çözüm üretmek ve geleceğe ışık tutmak üzere, sahip olduğu güçlü alt yapısıyla derinlemesine araştırmalar yapan üstün nitelikleri haiz sosyal bilim araştırmacıları yetişir.

Antalya Akev Üniversitesi

Antalya Akev Üniversitesi

İLETİŞİM

Adres: Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No:5-6 Serik/ANTALYA

  • Telefon: 444 1 264
  • Email: info@akev.edu.tr