İLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, Milli Eğitim Temel Kanunu, Okulöncesi eğitimi, ilköğretim-ortaöğretim program ve yönetmeliklerine bağlı kalınarak, vakıf amaçları doğrultusunda eğitim-öğretim hizmeti vermek.
Çocukları ve gençleri, toplum ve okul kurallarına saygılı, sorumluluk bilinci kazanmış, kendine güvenen, davranışlarını kontrol edebilen öğrenciler yetiştirmek.İyiye, güzele, doğruya yönelen, eleştiriye açık, bilim ve teknolojinin önemini kavramış, öğrenmeye istekli, çevreyi koruyan, sorun çözme becerisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir.Sürekli değişen toplumsal hayat biçimlerine ayak uydurarak beceriler geliştirmektir.


Image