Kongreler / Congress

Kongreler / Congress

2. ULUSLARARASI SANAT VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 24-26 EKİM 2024Antalya Belek Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24-26 Ekim 2024 tarihlerinde çevirimiçi ve yüz yüze seçenekleriyle gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sanat ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne katılımınızdan memnuniyet duyarız.

Kongrenin Temel Konu Başlıkları:

- Çocuk Gelişimi - Dil - Edebiyat - El Sanatları - Felsefe - Gastronomi - Güzel Sanatlar - Halkbilimi - Hukuk - İç Mimarlık - İletişim - İşletme - Kadın Çalışmaları - Medya Çalışmaları - Pazarlama - Psikoloji - Radyo, Televizyon ve Sinema - Sanat - Siyaset Bilimi - Sosyoloji - Tarih - Tasarım - Tıbbi ve Aromatik Bitkiler - Turizm - Uluslararası İlişkiler - Yabancılara Türkçe Öğretimi - Yönetim ve Organizasyon

Kongre afişi için tıklayınız. (Click for the Congress Poster)

Kurullar, önemli tarihler, yayın seçenekleri, yazım kuralları ve yayın bilgileri için tıklayınız. (Click for committees, important dates, publication options, writing rules and publication information.)

Kongre başvuru formu için tıklayınız. (Click here for the congress application form.)
Önemli Tarihler

Başvuru ve Özet Metin Gönderimi İçin Son Tarih: 30 Temmuz 2024

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 29 Ağustos 2024

Kongre Programının İlanı: 13 Eylül 2024

Kongre Bilimsel Programı: 24-26 Ekim 2024

Tam Metinlerin Gönderimi İçin Son Tarih: 29 Kasım 2024

Sadece Tam Metinlerin Yer Alacağı E-kitabın Yayın Tarihi:  27 Aralık 2024

Kongre Katılımı Ücretsizdir.
İletişim: kongre@belek.edu.tr

 

INTERNATIONAL CONGRESS OF ART AND SOCIAL SCIENCES 24-26 OCTOBER 2024We would be pleased to have you participate in the International Art and Social Sciences Congress, which will be held by Antalya Belek University Turkish Teaching Application and Research Center on 24-26 October 2024, with online and face-to-face options.

Main Topics of the Congress:

- Child Development - Language - Literature - Handicrafts - Philosophy - Gastronomy - Fine Arts - Folklore - Law - Interior architecture - Communication - Business - Women's Studies - Media Studies - Marketing - Psychology - Radio, Television and Cinema - Art - Political Science - Sociology - History - Design - Medicinal and Aromatic Plants - Tourism - International relations - Teaching Turkish to Foreigners - Management and organizationImportant Dates

Deadline for Application and Abstract Text Submission: July 30, 2024

Announcement of Accepted Papers: 29 August 2024

Announcement of the Congress Program: 13 September 2024

Congress Scientific Program: 24-26 October 2024

Deadline for Submission of Full Texts: 29 November 2024

Publication Date of the E-Book Which Will Include Only Full Texts: 27 December 2024Contact: kongre@belek.edu.tr

ULUSLARARASI SANAT VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 26-27 MAYIS 2022 

https://www.akev.edu.tr/SliderPhotos/DUYURULAR/A0021.jpgAntalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 26- 27 Mayıs 2022 tarihlerinde online ve yüz yüze seçenekleriyle gerçekleştirilmiş olan Uluslararası Sanat ve Sosyal Bilimler Kongresi‟nde kapsam sosyal bilimler ve sanata ilişkin konularda disiplinler arası bakış açısıyla hazırlanacak bildiriler kabul edilmiştir.. Bildiriler kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmiş, oturumlar bildiriler arasında konu bütünlüğü sağlanacak şekilde planlanlanmıştır.

Kongrenin temel konu başlıkları: - Çocuk Gelişimi - Dil - Edebiyat - El Sanatları - Felsefe - Gastronomi - Güzel Sanatlar - Halkbilimi - Hukuk - İç Mimarlık - İletişim - İşletme - Kadın Çalışmaları - Medya Çalışmaları - Pazarlama - Psikoloji - Radyo, Televizyon ve Sinema - Sanat - Siyaset Bilimi - Sosyoloji - Tarih - Tasarım - Turizm - Uluslararası İlişkiler - Yabancılara Türkçe Öğretimi - Yönetim ve Organizasyon şeklindedir.📘Uluslararası Sanat ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı yayınlanmıştır. Kitap, basılı olarak temin edilebileceği gibi 'Ücretsiz E- Kitap' olarak 📩 paradigmaakademiyayinlari.com adresinden de indirilebilmektedir. 

 INTERNATIONAL CONGRESS OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES 26-27 MAY 2022 At the International Art and Social Sciences Congress, which was held by Antalya AKEV University Turkish Teaching Application and Research Center on 26-27 May 2022 with online and face-to-face options, the papers to be prepared with an interdisciplinary perspective on social sciences and art-related subjects were accepted. It was evaluated according to the refereeing system, and the sessions were planned in such a way as to ensure the integrity of the subject between the papers.

The main topics of the congress are: - Child Development - Language - Literature - Handicrafts - Philosophy - Gastronomy - Fine Arts - Folklore - Law - Interior Architecture - Communication - Business - Women's Studies - Media Studies - Marketing - Psychology - Radio, Television and Cinema - Art - Political Science - Sociology - History - Design - Tourism - International Relations - Teaching Turkish to Foreigners - Management and Organization.📘The Proceedings of the International Congress of Arts and Social Sciences have been published. The book can be obtained in print or can be downloaded as a 'Free E-Book' from 📩 paradigmaakademiyayinlari.com.Kongre afişi için tıklayınız. (Click for the Congress Poster)

Kurullar, önemli tarihler, yayın seçenekleri, yazım kuralları ve yayın bilgileri için tıklayınız. (
Click for committees, important dates, publication options, writing rules and publication information.)

Kongre başvuru formu için tıklayınız. (Click here for the congress application form.)

Kongre programı için tıklayınız. (Please click for the congress program of 26 -27 May 2022.)