Formlar

Formlar

🔴 HAZIR FORMLAR 

◾ F 001_Doküman Takip Listesi

◾ F 002_Toplantı Kayıt Formu

◾ F 003_ Yıllık Eğitim Planı

◾ F 004_Staja Katılım Formu

◾ F 005_Personel Eğitim Sicil Formu

◾ F 006_Oryantasyon Kayıt Formu

◾ F 007_Eğitime Katılım Formu

◾ F 008_Uygunsuzluk Bildirim Formu

◾ F 009_Düzeltici Faaliyet Formu

◾ F 010_DF Takip Formu

◾ F 011_İş Başvuru Formu

◾ F 012_İşbaşı İçin Gerekli Belgeler

◾ F 013_Personel Bilgi Formu

◾ F 014_Personel Performansı Değerlendirme Formu

◾ F 015_Personel Öneri İstek Şikayet Formu 

◾ F 016_Görev Tanımı Formu

◾ F 017_Yıllık İç Denetim Planı

◾ F 018_Dış Kaynaklı Doküman Listesi

◾ F 019_Prosedür Formu

◾ F 020_Talimat Formu

◾ F 021_Onaylı Tedarikçi Listesi

◾ F 022_Satın Alma İç Talep Formu

◾ F 023_Sipariş Formu

◾ F 024_Giriş Kontrol Formu

◾ F 025_Tedarikçi Performansı Takip Formu

◾ F 026_Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Raporu

◾ F 027_Akademik Personel Memnuniyet Anketi

◾ F 028_İdari Personel Memnuniyet Anketi

◾ F 029_Öğrenci Memnuniyet Anketi

◾ F 030_Öğretim Elemanı ve Sınav Değerlendirme Anketi

◾ F 031_Mezun Değerlendirme Anketi

F 032_Dış Paydaş Anketi

◾ F 033_Yıllık Genel Bakım Planı

◾ F 034_YGG Raporu

◾ F 035_İletişim Tablosu

F 036_Değişiklik Kayıt Formu

F 037_Arşiv Etiketi Formu

F 038_Sınav Evrakı Teslim Zarfı Üzeri Yapıştırılacak Form

F 039_Dosya içeriği formu

F 040_Doküman İmha Tutanağı

◾ F 041_Kalite Kayıtları Listesi

 F 042_Yapılabilirlik Formu

◾ F 043_Dosya Etiket Formu

◾ F 044_Proses Tanıtım Listesi

◾ F 045_Kalite İyileştirme Planı

◾ F 046_İlgili Taraflar

 F 047_Kurumsal Bilgi Takip Formu

◾ F 048_Doğrudan Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

◾ F 049_Doğrudan temin talep ve komisyon yazısı

◾ F 050_Doğrudan temin onay belgesi

◾ F 051_Süreç Kartı

 F 052_Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım İlanı Başvuru Formu

◾ F 053_Topluluk Kurucu Üye Formu

◾ F 054_Faaliyet Gerçekleştirme Formu

◾ F 055_Akademik Personel İzin Formu

◾ F 055_MYO Akademik Personel İzin Formu

◾ F 056_İdari Personel İzin Formu

◾ F 057_Saatlik İzin Formu

◾ F 058_İşe Başlama Formu - İDARİ PERSONEL

◾ F 059_İşe Başlama Formu - AKADEMİK PERSONEL

◾ F 060_İşe Başlama Formu -AKADEMİK - DSÜ

◾ F 061_Fazla Mesai Onay Formu

◾ F 062_Personel İmza Beyan Formu

◾ F 063_Faaliyet Planı Bildirme Raporu

◾ F 064_Topluluk Üye Kayıt Formu

◾ F 065_Ücret Avans Talep Formu

◾ F 066_AR-GE İhtiyaç Formu

◾ F 067_Kırtasiye Malzemesi İhtiyaç Formu

◾ F 068_Kurumsal İletişim Ekipman Zimmet Formu

◾ F 069_Malzeme Teslim Formu

◾ F 070_Seyehat Talep Formu

◾ F 072_BAP Koordinatörlüğü Proje Öneri Formu

◾ F 073_BAP Koordinatörlüğü Proje Değerlendirme Formu

◾ F 074_BAP Koordinatörlüğü Hakem Öneri Formu

◾ F 075_BAP Koordinatörlüğü Gelişme Raporu Formu

◾ F 076_BAP Koordinatörlüğü Avans Dilekçesi Formu

◾ F 077_BAP Koordinatörlüğü Yurtici Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Formu

◾ F 078_BAP Koordinatörlüğü Bitirme Raporu Formu

◾ F 078_Etkinlik Onay Formu