title_img

Ukrayna'dan Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Duyurusu

 


Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeniyle Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Koşulları ile İlgili Duyuru


28.03.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararındaki esaslar çerçevesinde Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler Üniversitemizin eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş ve özel öğrencilik başvurusunda bulunabileceklerdir.


Yatay Geçiş Başvuru Takvimi aşağıdaki şekildedir.


Başvuru Tarihi: 11-15 Nisan 2022                                                        Değerlendirme Tarihi:  16-18 Nisan 2022
Sonuçların İlanı: 20 Nisan 2022(Sonuçlar Web Sitemizden duyurulacaktır.)
Kesin Kayıt Tarihi: 21-22 Nisan 2022
Yedek Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2022


İlan edilen tarihlerde başvuru ve kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.


Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen koşullar için tıklayınız.


Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen koşullar ile ilgisi kısa soru ve cevaplar için tıklayınız.


Ukrayna’dan Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.


Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Evraklar


Başvuru için gerekli evrakların e-posta yolu ile ogrenciisleri@akev.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.


Başvurusu kabul edilen adayların aşağıda listelenmiş olan evrakların asılları ile birlikte 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde kesin kayıt için Üniversitemize bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.


Kayıt esnasında bahsi geçen evrakların asıllarının ibraz edilmesi zorunludur. Asıllarını ibraz edemeyen adayların kayıtları geçici kayıt olarak alınır ve belli bir tarihe kadar asıllarını teslim edememeleri durumunda yatay geçiş kaydı silinerek, öğrenciliklerini kanıtlayan belgesi bulunanlar özel öğrenci statüsünde kayıt edilir.


Yatay geçiş kayıtları yapılan öğrencilere 2021-2022 Bahar yarıyılı için kayıt dondurma işlemi yapılacak olup, eğitimlerine 2022-2023 Güz yarıyılında başlayacaklardır.  1. Başvuru Formu için tıklayınız.

  2. Kayıtlı olunan sınıfı gösterir öğrenci belgesi (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)

  3. Not Durum Belgesi (Transkript) (Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.)

  4. ÖSYS/YKS sonuç belgesi (öğrencinin kayıt yaptırdığı yıla ait Puan Sonuç Belgesi)


ve/veya Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi (varsa)  1. Ders içerikleri(varsa)

  2. Pasaport

  3. Ülkemize giriş çıkışları gösteren belge

  4. Lise Diploması (Ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayanlar için Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği)

  5. Denklik Belgesi

  6. Yatay geçişe engel yoktur yazısı (alınabiliyor ise)


 


T.C. Vatandaşları için Yatay Geçiş Ücretleri


 


Ukrayna’dan Üniversitemize yatay geçiş yapan T.C. Vatandaşı öğrencilerimize %50 oranında indirim desteği sağlanmaktadır. Bu indirim oranı öğrenim süresince geçerli olacaktır.


Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş Kontenjanlarına Kimler Başvurabilir?


 


1) Yabancı uyruklu olanlar,


2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler,


3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların


4) TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar yabancı uyruklu kontenjanından yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.


Yabancı Uyruklu Kontenjanları için Yatay Geçiş Ücretleri


 


Ukrayna’dan Üniversitemize yabancı uyruklu kontenjanımızdan yatay geçiş yapan öğrencilerimize %50 oranında indirim desteği sağlanmaktadır. Bu indirim oranı öğrenim süresince geçerli olacaktır.


Yabancı Uyruklu öğrencilere uygulanan Ücretler için tıklayınız.


T.C. Vatandaşları için Özel Öğrencilik Ücretleri


 


İlgili Yükseköğretim Genel Kurul Kararı çerçevesinde yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrenciler 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar; yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrenciler ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Üniversitemize özel öğrencilik için başvuru yapabilirler.


 


Özel öğrenci olarak kayıt olacaklardan kayıt olduğu bölüm/programın yılık ücretlerinin AKTS başına düşen ücreti alınacaktır.