title_img

Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim ile ilgili Senato Kararı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Üniversitelere göndermiş olduğu son kararına  istinaden,  Antalya BELEK Üniversitesi Senatosunun  20/02/2023 Pazartesi günü yapmış olduğu toplantı neticesinde; 

1. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitim ve öğretiminin  27/02/2023 tarihinde,  *uzaktan öğretim (online) yöntemi* ile yürütülmesine, 

2. Uzaktan öğretim kararının, 2023 Nisan ayı başında,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının vereceği kararlar çerçevesinde *Hibrit  öğretim usulleri* ile değerlendirmeye alınabileceğine,

karar verilmiştir. 

Antalya BELEK Üniversitesi olarak; önceliğimiz tüm öğrencilerimizin eğitimlerinde ki devamlılığı sağlamak olup, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin güncel detaylı bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamalar çerçevesinde yenilenerek paylaşılacaktır. 

Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun açıklamaları esas alınarak, daha önce Üniversitemizden eğitim öğretim ile  ilgili yapılan duyurularımız *iptal* edilmiş olup, öğrencilerimizin Üniversitemizden yayınlanan güncel duyuruları takip etmesini rica ederiz. 

*ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ*