title_img

EK DERS SINAV DUYURUSU


Sevgili Öğrencilerimiz, 


Azami süresini dolduran öğrencilerimiz için yapılacak olan 2021-2022 Güz Dönemi Ek Ders Sınavları 10-11 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacaktır. Bu durumda olan öğrencilerimizin 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde  oidb@akev.edu.tr adresine mail yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ders başına ücret 1020 TL+KDV’dir.


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


 


Ek Sınav Hakkı nedir?


Yükseköğretim Kanunu’nun 44.Maddesinin (c) bendine göre öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 


Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.