YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULUProf. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL- Rektör

Prof. Dr. Hüseyin BAL- İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Abdullah KUZU- İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Simten GÜNDEŞ- Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V.  

Prof. Dr. Nüket GÜZ    - Profesör Temsilci

Prof. Dr. Simten GÜNDEŞ- Profesör Temsilci

Prof. Dr. Öktem TANÖR- Profesör Temsilci

Genel Sekreter / Raportör