REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

İçinde bulunduğumuz bilişim çağı gereği, küresel güçlerin esaretinin hüküm sürdüğü bu süreçte; özgün kimliklerin yok edilmek, tektipliliğin yaygın bir zemine oturtulmak istendiği gerçekliğinin farkındalığı ve üstlendiğimiz görevin bilinciyle, akademik yaşamın niteliğini biçimlendirme ve sürekli kılmaya ilişkin duyarlılığımızı her an diri tutma kararlılığındayız.

Bu kararlılık ve inançla; emanet vatanımız için geleceğimizi emanet edeceğimiz; ailelerinin bizlere emanet ettiği sevgili genç yetişkinlerimizi yetkin kılmaya ilişkin tüm bilgi birikim ve olanaklarımızı, tüm içtenliğimizle hizmetlerine sunmaya gönüllü üniversitemizle;

Düşünen,

Araştıran,

Geliştiren,

Eleştirel bakabilen,

Sonuç çıkarabilen,

Tüm değişkenleri dikkate alabilen,

Çağa ayak uydurabilen,

Ancak;

Değerlerine,

Ailesine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir nesil için özenli çabamızla varolmaya hazırız.


Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü