SENATO

AKEV ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ


Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL - Rektör
Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA - Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Abdullah KUZU - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL - Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hüseyin BAL - İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TÜRKCAN - MYO Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Özkan YILMAZ -İİBF Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARSLAN KULCAN - Sanat ve Tas.Fak. Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEREN - İnsani Bil.Fak. Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞEN - Fen Bil.Enst.Md.V.
Prof. Dr. Nüket Güz - Sosyal Bil.Enst.Müdür
Mustafa ÇALIŞKAN - Genel Sekreter / Raportör