Yabancı Uyruklu Öğrenci

 

 

Genel Koşullar

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alınmıştır.

Lise son sınıf öğrencisi ya da mezun durumda olan aşağıdaki özelliklere sahip adaylar:

 

1) Yabancı uyruklu olanlar

 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular

 

4) a. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” 

b. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine, 

 

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar, yabancı uyruklu öğrenci statüsünde başvurabilir.

 

 

Başvurusu değerlendirmeye alınmayacak adaylar:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların, 

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç) 

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Eğitim Ücreti ve Harçlar

 

2021-2022 akademik yılı eğitim ücretleri için tıklayınız.

 

Başvuru için Gerekli Evraklar

1. BAŞVURU FORMU (İndirmek için tıklayınız.)

 

2. LİSE DİPLOMASININ NOTER VEYA KONSOLOSLUK ONAYLI İNGİLİZCE VEYA TÜRKÇE TERCÜMESİ

 

3. LİSE NOT DÖKÜM BELGESİNİN (TRANSKRİPT) TÜRKÇE VEYA İNGİLİZCE DEĞİLSE NOTER VEYA KONSOLOSLUK ONAYLI TERCÜMESİ

 

4. PASAPORT VEYA KİMLİK BELGESİNİN NOTER VEYA KONSOLOSLUK ONAYLI TERCÜMESİ

 

5. 1 ADET FOTOĞRAF

 

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, adayların kendi sorumluluğundadır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular üniversitemiz Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

 

Başvuru ve Kayıt Takvimi

1 Nisan 2021-30 Temmuz 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları (I.Grup)

9-11 Ağustos 2021

Başvuruların Değerlendirilmesi

16-20 Ağustos 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıtları

1 Ağustos 2020-8 Ekim 2020

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları (II.Grup)

13-15 Ekim 2021

Başvuruların Değerlendirilmesi

18-22 Ekim 2021

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kesin Kayıtları

 

Kayıt için Gerekli Evraklar

 

1. 4 ADET FOTOĞRAF

 

2. LİSE DİPLOMASI ASLI VE NOTER VEYA KONSOLOSLUK ONAYLI TERCÜMESİ

 

3. LİSE DİPLOMASI DENKLİK BELGESİ (T.C. DIŞ TEMSİLCİLİKLERİNDEN ONAYLI)

 

4. LİSE NOT DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRİPT) ONAYLI TERCÜMESİ

 

5. İKAMET TEZKERESİ

 

6. KAYIT ESNASINDA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE MUVAFAKAKATNAME

 

7. TÜRKÇE YETERLİLİK BELGESİ

 

8. EĞİTİM ÖĞRETİM ÜCRETİNİN YATIRILDIĞINA DAİR BELGE

 

 

2021-2022 AKADEMİK YILI KONTENJANLARI (daha sonra açıklanacak)