Yatay Geçiş

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş

Takvimi ve Koşulları

 

Başvuru Tarihi: 2-15 Ağustos 2021

Değerlendirme Tarihi:  16-20 Ağustos 2021
Sonuçların İlanı: 23 Ağustos 2021(Sonuçlar Web Sitemizden duyurulacaktır.)
Kesin Kayıt Tarihi: 24 Ağustos-3 Eylül 2021
Yedek Kayıt Tarihi: 8-9 Eylül 2021 

 

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile  Yatay Geçiş

 

Genel Not Ortalaması ile Kurumlar Arası Yatay Geçiş

 

Kurum İçi Yatay Geçiş (Merkezi Yerleştirme Puanı ve GANO ile)

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ için tıklayınız.

 

 

Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Evraklar

 

Başvuru için gerekli evrakların e-posta yolu ile ogrenciisleri@akev.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen adayların yukarıda bahsedilen evrakların imzalı ve onaylı asılları ile birlikte kesin kayıt için ilan edilen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 1. Başvuru Formu için tıklayınız.

 2. Öğrenci Belgesi(Yeni tarihli)

 3. Transkript

 4. ÖSYS sonuç belgesi (öğrencinin kayıt yaptırdığı yıla ait Puan Sonuç ve Yerleştirme Belgesi)

 5. Disiplin durumunu belirten belge

 6. Ders içerikleri

 7. Kayıtlı olunan üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge (Kayıt aşamasında istenecektir.)

 8. Yurtdışından yapılacak başvurular için ayrıca, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulunca tanındığına ilişkin denklik belgesi.

9. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk %10’a girdiklerini gösterir resmi belge,

 

 

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (Ön Lisans) bölümüne yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerimizin kayıt için ek olarak; Sağlık durumunun uçuşa elverişli olduğuna dair rapor (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından alınacak. Bu kurumların listesine aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.)

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf

 

YAT KAPTANLIĞI (Ön Lisans) bölümüne yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerimizin kayıt için ek olarak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu göstermek için, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden ‘Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi’ ibaresini taşıyan sağlık raporunu belgelemeleri gerekmektedir. (Gemiadamı Sağlık İşlemleri ile ilgili ayrıntılara aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz.)

https://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri

 

Yaşadığınız şehirde bulunan Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları bilgilerine aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.

https://www.hssgm.gov.tr/GenelvePeriyodikHastaneler

 

Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsun tespit edildiği andan itibaren Yükseköğretim Kurumu ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yükseköğretim Kurumlarından ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.