Öğrenciler İçin Bilgiler

blog_img1

TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülkedir. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Türkiye'nin yüzölçümü 814.578 kilometrekaredir. Avrupa ve Asya kıtası Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Üç yanı denizlerle çevrili Türkiye'de dört iklimi birden yaşamak mümkündür. Birbirinden farklı coğrafi özelliklerinden dolayı bir mozaiği andırır. Etrafı Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz ile sarılmış olan Türkiye'nin deniz kıyılarının uzunluğu 8333 km dir. Türkiye "medeniyetin beşiği" diye adlandırılmaktadır ve ziyaret eden turistler bunun ne anlama geldiğini hemen hissederler. Dünyanın ilk bilinen yerleşkesi Çatalhöyük Milattan Önce 6500 yılına dayanmaktadır. Çatakhöyük'ten bu yana, çok zengin bir kültürler, Hititler, İyonlar, Bizanslar, Selçuklar, Farslar, Makedonyalılar, Osmanlılar Türkiye'de yaşamışlar ve izler bırakmışlardır. Türkiye'nin ayrıca çok etkili bir yakın tarihi vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde, Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı sonundaki yenilgiyi bir zafere çevirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'de kurulmuş, büyük bir ekonomik gelişme ve modernizasyon yaşanmıştır. Türkiye bugün de Atatürk'un "Yurtta Barış, Dünya'da barış" ilkesine göre hareket etmektedir, gelişmekte ve değişmektedir. Resmi dil Türkçedir.

ANTALYA

"Attalos Yurdu" anlamına gelen Antalya, II. Attalos tarafından kurulmuştur. Bergama Krallığı’nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, daha sonra korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77’de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katılmıştır. M.Ö. 67’de Pompeius’un donanmasına üs olmuştur. M.S. 130’da Hadrianus’un Attaleia’yı ziyaret etmesi şehrin gelişmesini sağlamıştır. Bizans egemenliği sırasında piskoposluk merkezi olan ismi görülen Attaleia, Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Modern şehir, antik yerleşmenin üzerine kurulduğundan, Antalya’da antik çağ kalıntılarına çok az rastlanmaktadır. Görülebilen kalıntıların ilki, eski liman olarak nitelenen liman mendireğinin bir kısmı ve limanı çevreleyen surdur. Surların park dışındaki kısmında restorasyonu yapılan Hadrian Kapısı Antalya’nın en güzel antik eserlerinden biridir. Antalya şehri ve çevresine antik çağda, “çok verimli” anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır. II. yüzyıl ortalarında hüküm süren Bergama Kralı II. Attalos, Side’yi kuşatmıştı. Antalya’nın yaklaşık 75 km. doğusundaki Side’yi alamayan kral, şimdiki il merkezinin olduğu yere gelerek bir şehir kurdu. Buraya onun adı verilerek Attaleia dendi. Zaman içinde Atalia, Adalya diyenler oldu. Antalya, onun adından gelmektedir. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde, günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat edilmiştir. Milattan önce 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla; Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı’nın idaresine girmiştir. Daha sonra Roma Devleti, hüküm sürmüştür. Antalya’nın antik çağdaki adı Pamphylia idi ve
burada kurulan şehirler bilhassa II. ve III. yüzyılda altın çağını yaşadı. V. yüzyıla doğru da eski ihtişamını.kaybetti. Yöre Doğu Roma ya da Türkiye’de tanınan adıyla Bizanslıların hâkimiyeti altındayken, 1207’de Selçuklular tarafından Türk topraklarına katıldı. Anadolu Beylikleri devrinde ise Teke Aşiretinin bir kolu olan Hamitoğulları’nın egemenliğine girdi. Teke Türkmenleri, Türklerin eski yurdu bugünkü Türkmenistan’da da nüfus olarak en büyük boylardan biridir. XI. yüzyılda bir kısmı buraya gelmiştir. Bugün Antalya’nın kuzeyi ile Isparta ve Burdur’un bir kısmı olan Göller Bölgesinin, bir adı da Teke yöresidir. Osmanlılar zamanında Anadolu eyaletine bağlı Teke sancağının merkezi, şimdiki Antalya il merkeziydi. O yıllarda buraya Teke sancağı denirdi. İlin şimdiki adı ise aslında antik çağdaki adının biraz değişmiş şeklidir ve Cumhuriyet döneminde.verilmiştir. XVII. yüzyılın ikinci yarısında Antalya’ya gelen ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, kale içinde dört mahalle ve üç bin ev, kale dışında 24 mahallesi olduğunu belirtir. Şehrin çarşısı ise kale dışındaymış. Evliya Çelebi’ye göre limanı, 200 parçalık gemi alacak büyüklüktedir. İdarî bakımdan Konya’ya bağlı Teke Sancağı’nın merkezi olan Antalya, Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında bağımsız sancak haline getirildi.

İKLİMİ

Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Antalya’da, kışlar ılıman ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer.

YAŞAM GİDERLERİ
Kadriye kampüsümüz, ılıman iklimi ve bölgesel yiyeceklerin fazlalığı sayesinde, Türkiye şartlarında öğrenci yaşamının oldukça ekonomik olduğu şehirlerden biridir.

Genel Bankacılık ve Para Bilgisi
Türkiye’de para birimi Türk lirası (TL) ve kuruştur (KR).
Katma Değer Vergisi faturalara dahildir.
Çek ile ödeme Türkiye’de yaygın değildir.
Yabancı para birimlerini çevirmenin en güvenli yolu döviz bürolarıdır.
Bankalar hafta içi (Pazartesi-Cuma) 09.00-17.00 arası açıktır.

KONAKLAMA

Kadriye kampüsümüzde öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Ayrıca turistik ve gelişmiş bir bölge olan Kadriye / Belek civarında kiralık evler rahatlıkla temin edilebilmektedir.

ULAŞIM

Antalya AKEV Üniversitesi kampüsüne Antalya havalimanından 20 dk içinde, Antalya Otogarından 50 dk içinde ulaşabilirsiniz.

YEMEK

Antalya AKEV Üniversitesi’nde fast food yiyecekler ve çeşitli alternatifler sunan kafeteryalar yer almaktadır. Alternatif olarak, öğrenciler Üniversite kampüsü çevresinde yer alan diğer kafelerde de yemek yiyebilirler.

SAĞLIK

Antalya AKEV Üniversitesi sınırları içerisinde hayati tehlike oluşturmayan yaralanma, kaza, hastalık durumlarında hastaya veya yaralıya olay yerinde ilk yardım yapıldıktan sonra gerekirse ambulans ile nakil sağlanmaktadır. Kampüs alanında revir hizmetimiz ve 1 km dahilinde Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır.

KÜLTÜREL ve SOSYAL OLANAKLAR

Üniversitemizde yıl boyunca birçok seminer, panel, sergi, kültür gezileri, doğa yürüyüşleri, gösteriler, bahar şenlikleri, konserler, sosyal sorumluluk projeleri gibi sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin meslek alanları ve farklı ilgi alanları desteklenmektedir. Üniversitemizde öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin katılım gösterebileceği çeşitli kulüp ve topluluklarda bulunmaktadır. Bu kulüp ve topluluklar zaman zaman öğrencilerin katılım sağladığı çeşitli etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemektedir. Öğrencilerin sportif faaliyetleri için kampüs alanında spor sahaları bulunmaktadır. Yıl içinde öğrenci ve personelin katılım gösterdiği birimler arası spor müsabakaları düzenlenmektedir. Çeşitli branşlardaki takımlarla spor müsabakaları düzenlenmektedir.

İndirmek için tıklayınız