AKEV Üniversitesi Adaylara Özel

Hayal etme, yaratma ve üretme sürecinde sadece bölümümüz akademisyenlerinin değil tüm AKEV ailesinin desteğinin hissedilmesi ve destek alınması (idari birimlerden tutunda ulaşıma, güvenliğe kadar) bölüm öğrencilerimizin hayallerini sınırlamamalarını sağlayan en önemli farklarımızdan saymaktayız.

Güvenli bir ülkede, fiziksel, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını üst seviyede karşılayabilen (barınma, beslenme, ulaşım, güvenlik, enformasyon vb.) çağdaş bir kampüs üniversitesinde öğrenim görmek bölüm öğrencilerimizin diger bir ayrıcalığıdır.Mezunlarının büyük bir çoğunluğunun, mezun oldukları iletişim alanında istihdam edilmesi bölümümüzün en önemli farkı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç; verilen teorik ve pratik eğitimin, sektörle paralel yürütüldüğünün önemli bir göstergesidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerin kayıtları nasıl yapılmaktadır?
Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri, yerleri ve kayıt belgeleri ÖSYM Klavuzu ve web sayfamızda yer almaktadır.
Ön lisans/lisans öğrencileri, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet dilekçesini muafiyete esas olacak onaylı belgelerle (transkript, ders içerikleri) birlikte eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunur. İçerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı başvuruda bulunan öğrencinin kendi akademik birimine bilgilendirme yapılır. Muafiyet talebi; dersin içeriği, kredisi ve başarı notu dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Süresi içinde yapılmayan muafiyet talebi değerlendirmeye alınmaz. Muafiyeti bir kez reddedilen dersten tekrar muafiyet talep edilmez.
Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadırlar.