İşletme - Bölüm Hakkında

İşletme Bölümlerinin, ülkenin ve özellikle bulundukları bölgenin önemli sorunlarına pratik çözümler elde etmek için bölgenin karar vericileri ile birlikte çalışmaları gerekmektedir. Bölümümüz temel kuramsal bilgi ile güncel gelişmeleri izleyen ve analiz eden, iş hayatlarına attıkları ilk adımlarında, onları destekleyecek bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ders planımız ile öğrencilerimizi gelecek için hazırlıyoruz, onlara iş hayatına atıldıklarında bir fark yaratma vizyonu ve becerileri kazandırıyoruz. Öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli bir müfredat beraberinde motivasyonu yüksek ve öğrencinin her an erişebileceği öğretim elemanları olan samimi bir ortamı bir araya getiriyoruz.

İşletme lisans programımız, güncel işletme yönetimi yaklaşımlarını benimsemiş, bilgi okuryazarlığı, iletişim ve takım çalışması becerilerine sahip, sorumluluk alabilen, analitik düşünen, teknolojiye hakim, girişimci, her durumda topluma yol gösterecek nitelikli insanlar ve yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programlarımızın tanımlayıcı özelliği, lisans programında oluşturulabilecek esnekliktir. Bu nedenle üçüncü ve dördüncü sınıfta güncel ve çok çeşitli seçmeli dersler sunmamız öğrencinin kendi ilgi alanlarını takip edebilmesini ve programını şekillendirebilmesini sağlayacaktır. Örneğin öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre ders seçimleriyle, finansal denetim, bankacılık, marka yönetimi, satış yönetimi, pazarlama, insan kaynakları, finansal kontrol ve bütçeleme, iş planlama, tedarik, ihracat ve yurtdışı operasyonları, lojistik, küçük işletmeler, girişimcilik gibi alanlarda uzmanlaşabileceklerdir.

Diğer yandan, İşletme programı mezunları hem kamuda, hem de özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedir. Mezunlar, çeşitli kurumlar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilecek, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olabilecektir. Ek olarak işletme mezunları lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapabileceklerdir.