Aşçılık Programı Hakkında

blog_img1

Bölümün tanıtımı

Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde açılmıştır. Aşçılık Programı, Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda açılmış olan 2 yıllık ön lisans programıdır. Aşçılık Programı’nı  tercih edecek öğrenciler ‘’TYT’’ puan türü ile yerleşmektedir. Teorik ve uygulamalı dersler Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun bulunduğu yerleşkedeki; derslik, uygulama mutfağı ve uygulama pastanesinde yapılmaktadır. Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programının bulunduğu yerleşke, konumu itibari ile turizm faaliyetlerinin merkezinde yer alıyor olması; sektöre geçiş, staj faaliyetleri ve istihdam olanakları anlamında katma değer oluşturmaktadır.

Popülerliği günden güne artmakta olan aşçılık, lisans ve ön lisans düzeylerinde eğitim veren okulların çoğalması ile birlikte nitelikli ve tercih edilen bir meslek dalı olmuştur. Bu bölümü severek ve isteyerek tercih eden öğrencilerimiz eğitimleri boyunca bu motivasyonlarının etkisini büyük ölçüde hissedeceklerdir. Aşçılık öğrencileri verilen teorik ve uygulamalı dersler ve staj (45 İş günü) ile eğitimlerini 2 yıl sonunda tamamlayacak olup; genel bir yiyecek-içecek bilgisine sahip olacak ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerde ulusal ve uluslararası düzeyde  mutfak alanlarında hakimiyet sağlayabilecek donanımda; sektörde nitelikli, eğitimli aşçılar olarak yer alacaklardır.

Aşçılık programında yer alan teorik ders ve uygulamalarla öğrencilerimiz; ulusal ve uluslararası düzeyde yiyecek ve içecek kültürü hakkında gerekli donanıma sahip, mutfakta ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve beceriye sahip, yiyecek ve içecek sektörlerinde etkili bir şekilde hizmet verebilecek, alanında yetkin bireyler olacaklardır. Okulumuz bünyesinde bulunan uygulama mutfaklarımız ve dersliklerimiz, öğretim elemanlarımız tarafından yetiştirilmek üzere programımızı tercih eden geleceğin aşçılarına kucak açmaktadır. Verilecek teorik ve pratik eğitimlerin ışığında, nitelikli aşçılar yetiştirerek yiyecek-içecek ve turizm sektörlerine istihdam sağlamak hedeflenmekteyiz. 

Misyonumuz

Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı olarak; Aşçılıkla ilgili gerekli görülen mesleki beceriye sahip, yiyecek-içecek bilgisi ile donanımlı, mutfakta özgün ve yaratıcı hareket edebilen, ulusal anlamda kendi yeme içme kültürüne hakim ayrıca uluslararası mutfak kültürlerini de takip eden, yenilikçi aşçılar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Vizyonumuz

Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı olarak vizyonumuz; Yiyecek içecek hizmeti veren -her alanda- gerek yurt içinde gerekse yurt dışında  çalışabilecek kalifiye, mutfak ve yeme içme kültürüne sahip, meslek etiği ve disiplinine uygun hareket eden, gıda işleme kuralına uygun olarak çalışan,  gıda güvenliği ve hijyen kuralları çerçevesinde mesleklerini icra eden, sektörde önemli konum ve yerlerde çalışacak aşçıları yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin Akademik Kazanımları

Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı olarak; 2 yıllık eğitimlerini ve stajlarını yapmış aşçılık programı öğrencileri mezun olduktan sonra;

1. Yiyecek-içecek hizmeti veren her türlü işletmenin mutfak bölümlerinde gerekli işleri organize edebilme ayrıca analitik değerlendirmeler yapabilecektir.

2. Turizm de, Turizm işletme belgeli/ belgesiz;  ulusal ya da uluslararası düzeyde yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin mutfaklarını tanıma imkanına sahip olabilecektir.

3. Aşçılık ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinecektir.

4. İnsan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmalarında uyumlu, dinamik bir ortamda koordine edebilecek mesleki beceri, yetkinlik ve iletişim becerisi kazanabilecektir.

5. Hem Türk Mutfağı hem de dünya mutfakları hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaktır.

6. Özel sektöre yönelik uygulama imkânına sahip olacaktır.

7. Dünyada ve Türkiye’deki yiyecek-içecek sektöründeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacak karşılaştırma yapabilecektir.

8. Gerekli mesleki yabancı dil kazanımlarını sağlayabilecektir.

9. Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı olarak; meslek derslerinin uygulamalı olması ve 45 iş günü süren zorunlu staj uygulaması ile yetenek ve becerileri gelişmiş olacaktır.

9. İki yılın sonunda mezuniyetle birlikte dikey geçiş sınavları ile 4 yıllık bölümlerde (Gastronomi ve Mutfak Sanatları gibi) akademik hayatına devam edebilecektir.

Mezunların Çalışma Alanları

Aşçılık Programı çalışma alanları oldukça geniştir. Özel veya kamuya ait her türlü yiyecek içecek hizmeti veren işletme ve kurumda çalışabilirler. Bunlardan bazıları;

 • Oteller
 • Tatil köyleri
 • Kafe ve Restoranlar
 • Hastaneler
 • Havaalanları
 • Tur Gemileri
 • Yurtlar
 • Kamu Kurumları (yiyecek içecek sosyal tesisleri)
 • Askeriye
 • Yaşlı ve Çocuk bakım evleri
 • Yemekli trenler
 • Yiyecek İçecek Hizmeti Veren Eğlence Merkezleri
 • Yiyecek İçecek Hizmeti Veren Alışveriş Merkezleri
 • Fabrikalar
 • Catering şirketleri
 • Yeme-içme konusu olan ve yayın yapan dergi ve mecmualarda istihdam imkânı bulabilmektedir.

İş İmkânları

Aşçılık Programı öğrencileri; eğitim süreçleri boyunca ara eleman olarak ya da yarı zamanlı işler bulabilmekle beraber; gerek yurt içinde gerek yurt dışı stajları ile mezuniyetlerinden hemen sonra yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerde aşçı olarak çalışabilirler. İster özel sektör ister kamu olsun yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerde iş bulabildikleri gibi istedikleri taktirde eğitimlerini Dikey Geçiş Sınavları’na girerek 4 yıla tamamlayıp lisans diplomalarını alarak akademik hayatlarına devam edebilirler. Bu bölümü bitirenler kendi yiyecek içecek işletmelerini de açabilmektedir.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme

Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı olarak; öğrencilerimiz uygulama mutfaklarında uygulama derslerinde kullanılmak üzere; aşçı elbisesi (aşçı gömleği, pantolon), mutfak kullanımına uygun kaymaz terlik, saç bonesi, aşçı bıçağı, maske, eldiven, siperlik, torşon gibi gereçlere ihtiyaçları olacaktır. Bunun dışında teorik derslerinde kullanabilecekleri bilgisayara ihtiyaç duyacaklardır.

Staj

Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı staj  yönergesine bağlı olarak; stajların 2. Yarıyılın sonunda yaz döneminde Turizm İşletme Belgeli yiyecek içecek hizmeti verilen işletmelerde ( yurt içi - yurt dışı), 45 gün iş günü yapılması zorunludur. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi (staj yönergesi) ve belgeler (Formlar)   Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı internet sayfasında yer almaktadır. 2. Yarı yıl  ASC 108 kodu ile yer alan Staj; tamamlanmadığı yada  staj komisyonu tarafından onaylanmadığı müddetçe mezuniyet belgesi verilmez.