Grafik Tasarımı Programı Hakkında

blog_img1

Grafik Tasarım Programının öncelikli amacı; içinde bulunduğumuz bilişim çağında iş dünyasının ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu görsel düzenlemeleri yapabilecek teorik ve pratik bilgileri özümsemiş nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Öğrenciler grafik tasarım alanı ile ilgili logo, kurumsal kimlik tasarımı, ambalaj tasarımı, web tasarımı, katalog, dergi, gazete, broşür, kitap, basın ilanı, afiş, hareketli grafik tasarım gibi konularda eğitim öğretim görmektedirler. Aynı zamanda, sektör ihtiyacını karşılayabilen, sanat ve tasarım bağlamının farkında olan, Macintosh ve PC bilgisayar kullanımında yeterlilik kazanmış grafik tasarımcılar yetiştirmek amacındadır.

Akev Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı, bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanında katılımcı, estetik bakış açısına sahip, çağdaş bir eğitim vermektedir. Öğrenciler, tasarım fikrinden başlayarak basım aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Aynı zamanda, dünyayı ve kendi alanındaki gelişmeleri takip eden; grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen; çağın getirdiği donanımı etkili bir biçimde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, doğaya saygılı, tasarım fikirlerini grafik tasarım alanına aktarabilen, kavramsal tasarım anlayışı kazanmış, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyerek özgün tasarımlar yapan tasarımcılar yetiştirmek, programın diğer bir amacıdır.