Mimari Restorasyon Programı Hakkında

 

 
 
 

 Genel Bilgi

 

Mimari Restorasyon Programı, ülkemiz sınırlarında binlerce yıllık geçmişi olan uygarlıklar neticesinde oluşmuş yerleşik hayata dair yapılsal kalıntıların, tarihi eser olarak nitelendirilen taşınmaz kültür varlıkları ve geleneksel yapıların, her türlü olumsuz etkilere karşı korunması ve seneler içerisinde karşılaşılan yapısal olumsuz etkilerin aslına ve bilimsel prensiplere uygun biçimde onarılması işlemini gerçekleştiren restoratör teknikerleri yetiştirmeye yönelik eğitim/öğretim yapılan iki yıllık ön lisans programıdır.

 

Mimari Restorsayon Programı’nda öğrenciler, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının temel ilke ve prensipleri, koruma kavramları ile geleneksel yapı türlerine ait yapı elemanlarının tanıtılmasına yönelik derslerle, temel teorik ve rölöve çıkarılması, restorasyon projesinin hazırlanması gibi uygulmaya yönelik eğitimler almaktadırlar.

 

Mimari Restorasyon Programı’ndan mezun olan öğrenciler, ÖSYM’nin yapmış olduğuDikey Geçiş Sınavı’yla (DGS) üniversitelerdeki Mimarlık, İç Mimarlık, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerine geçiş yaparak dört yıllık lisans öğretimine devam edebilirler.

 

Programın öğretim dili Türkçe’dir.

 

Tarihçe

 

Mimari Restorasyon Programı’nda ilk olarak2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitim vermeye başlanmıştır.

 

Vizyon Misyon

 

Vizyonumuz; Mimari Restorsayon alanındaolası problemleri yönetebilen, profesyonelce çözüm üretebilen ve karar verebilen, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına dair teori ve pratik bilgisilere sahip ön lisans öğrencileri yetiştirmektir.

 

Misyonumuz; bilimsel prensiplere dayalı eğitim/öğretim yapan, alanında uzman teknikerler yetiştiren ve gerçekleştirdiği projelerle tanınan bir program olmaktır.

 

Akademik

 

Öğrenciler mezuniyet sonrasında restoratör teknikeri olarak iş hayatına adım atabileceklerdir. Mezun öğrenciler arzu ederlerse ÖSYM’nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavı’yla (DGS)

 

üniversitelerdeki bazı fakültelere geçiş yaparak Mimarlık, İç Mimarlık, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları gibi alanlarda eğitim alarak çok daha değişik pozisyonlarda görev almaları da söz konusudur.

 

Öğrenci Kabulü

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Mimari Restorasyon ProgramınaTemel Yeterlilik (TYT) puanı ile öğrenci yerleştirmesi yapmaktadır.

 

Program Bilgi Paketi

 

Mimari Restorasyon Programıiki yıllık bir ön lisans programı olup öğrenim dili Türkçedir. Programda restorsayon ve konservasyon ile ilgili teknik çizim ve rölöve çizimlerin her safhası detaylı ve uygulamalı biçimde öğretilirken geleneksel yapılar, mimarlık tarihi ve koruma kavramlarıyla alakalı temel prensipler ait teorik dersler almaktadır. Öğrencilere tenik çizim ve rölöve çıkartılmasıyla alakalı uygulamalı dersler verilirken, bilgisayar temelli çizim tekniklerine dair konularda da uzmanlık kazandırılır. Mimari Restorasyon Programını bitirenler “Restoratör Teknikeri” unvanı ile iş hayatına atılırlar.

 

Erasmus/Exchange

Üniversitemiz   bünyesinde    faaliyet   gösteren    Uluslararası   İlişkiler    Daire Başkanlığı öğrencilerimize Erasmus değişim programı hakkında bilgi sağlamaktadır.

 

Staj

 

Öğrencilerin ikinci yarıyılda 30 günlük staj eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu staj sayesinde öğrenci teorik alanda öğrendiği bilgileri uygulamaya koyabilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede sektör-öğrenci yakınlaşması sağlanarak mesleki deneyim kazanmaları ve firmaların mezuniyet sonrası istihdam edilmesi öngörülen personel seçiminde kurumunda staj yapmış öğrencilerle yakınlık sağlanmasından dolayı öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulmalarında kolaylıklar söz konusu olabilecektir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Antalya AKEV Üniversitesi Staj Yönergesi hükümlerine uymaları gerekmektedir.

 

TYYÇ-TAY

 

 1. Mimari Restorasyon ProgramıÖğrenme Çıktıları Aşağıdaki Gibidir:
 2. Mimari restorasyon alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecektir.
 3. Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikte ara teknik eleman olarak; proje aşamalarını etik ilkeler çerçevesinde ilişkilendirebilecektir.
 4. Mimari restorasyon ve koruma alanına ait kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 5. Mimari restorasyon alanının gerektirdiği düzeyde teknik çizim hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 6. Mimari restorasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile uygulanan çizim projelerini yürütebilecektir.
 7. Mimari restorasyon projelerinde karşılaşılan bezeme tekniklerinin yapım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 8. İş güvenliği ve sağlığı kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecekti.
 9. Kültürel mirasa yönelik tüm mevzuatları öğrenir ve bilgi sahibi olur.
 10. Restorasyon projesi hazırlayabilecek düzeye gelir.
 11. Koruma kuramlarına dair donanımlı hale gelir.