Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Hakkında

blog_img1

 

Program Tanıtımı

Havacılık sektörü, günümüzün küreselleşen dünyasında ulaşım ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Havacılık sektörünün bu gelişimine endeksli nitelikli personele duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına kayıtlı öğrencilerimiz uçuş emniyetini ve güvenliğini sağlama, yolcunun konforunu en üst seviyeye taşıma, verimli ve etkin iletişim kurma, takım çalışmasına odaklı ve problem çözme becerilerinin kazandırılması üzerine yetiştirilmektedir. Program, ilgili teorik ve uygulamalı dersleriyle desteklenen bir eğitim müfredatına sahiptir.

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz; Havacılık sektörünün aradığı nitelikli insan gücü yetiştirmek ve iş hayatında tercih edilen mezunları ile referans gösterilen bir program olmaktır.

Misyonumuz; Havacılık sektörünün ihtiyaç duyacağı, havacılık sektöründeki hızlı değişimleri takip edip yorumlayabilen, değişen bu koşullara kendisini geliştirmek suretiyle ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri kuvvetli, çözüm odaklı, çalıştığı kurum ve kuruluşların değerlerine bağlı, vasıflı, öz güveni yüksek, çevreye ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin Kazanımları

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında eğitim alan öğrencilerin elde etmesi beklenen kazanımları:

 • Yoğun rekabetin yaşandığı sektörde, hızlı ve doğru tepki verebilen, etkili iletişim becerilerine sahip olmak,
 • İnsan ilişkileri kuvvetli, çözüm odaklı, operasyonel düzeydeki faaliyetlere ve uluslararası kurallara hâkim olmak,
 • Etkili iletişim becerilerine ve kuvvetli müşteri ilişkilerine sahip olmak,
 • Öğrencilerin meslekleri ile ilgili teknik bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak,
 • Sivil havacılık alanı ile ilgili analitik düşünce yapısına sahip olmak,
 • Sivil havacılık alanı ile ilgili stratejik yaklaşım geliştirebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirilmesini sağlamaktır.

 

Uygulamalı Eğitimlerin Yürütülmesi

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı bünyesinde verilen uygulamalı dersler mevcuttur (bkz. Program Müfredatı). Üniversite içerisinde normal emniyet kuralları, ilk yardım, ikram ve servis eğitimlerinin gerçekleştirildiği Kabin Hizmetleri Laboratuvarı bulunmaktadır.  Ayrıca, öğrencilerin faydalanabileceği bilgisayar sınıfı ve Mac Laboratuvar da kullanımına açık olmakla birlikte ilgili dersler bu alanlarda gerçekleştirilmektedir. Operasyonel uygulamalar eğitimi kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerin Mock-up ortamında yürütülmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü akreditasyonuna sahip anlaşmalı özel kuruluşlarla iş birliği yapılmaktadır. Bu eğitimler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü standartları ölçeğinde gerçekleştirilmektedir.

 

Ders Uygulamalarında Kullanılacak Sarf Malzeme, Araç ve Gereç Gideri; Sınav, Materyal ve Eğitim Öğretim Hizmeti Karşılığı Öğretim Giderlerine İlişkin Koşullar

Sağlıklı Yaşam ve Kişisel Bakım uygulamalı dersinde yer alan Kabin Memuru üniforma düzeni ve gereklilikleri kazanımının elde edilmesi adına üniforma ve aksesuarlar öğrenciler tarafından temin edilmektedir. Ayrıca dersin bir diğer kazanımı olan saç, makyaj yapımı ile ilgili gerekli malzemelerin kişisel hijyenin sağlanması açısından öğrenciler tarafından temin edilmektedir. Operasyonel Uygulamalar dersi kapsamında gerçekleştirilen Mock-Up uygulama eğitimi için gerekli olan kişisel eşyalar da (terlik, havlu, deniz şortu vb.) öğrenciler tarafından temin edilmektedir. Belirtilen dersler dışındaki uygulamalı derslerin kazanımlarında gerekli materyal, araç ve gereçlerin giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

 

Eğitim Modeli

Üniversitemiz Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programının eğitim modeli örgündür. Programın ikinci öğretimi bulunmamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Eğitim, 4 yarıyıl olmak üzere 2 yılda tamamlanmaktadır. Her eğitim-öğretim döneminde en az 30 AKTS olmak üzere en az toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir. Tüm AKTS’lerin başarılı bir şekilde alınması ve stajın tamamlanması ile öğrenci Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Önlisans derecesini alma hakkı kazanır.

 

Staj

Staj, öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri mesleki olarak pekiştirebilmesi ve uygulayabilmesi adına eğitim programı müfredatında yer almaktadır. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında öğrenim gören öğrenciler, Meslek Yüksekokulumuzun staj komisyonu tarafından uygun görülen kamu veya özel sektörde yer alan havacılık işletmelerinde staj yapabilirler. Öğrenciler staj uygulamalarını Üniversitemizin bulunduğu il dışında da gerçekleştirebilirler. Stajın 2. yarı yıl sonu yaz döneminde en az 30 iş günü olarak tamamlanması gereklidir. Stajını tamamlamayan öğrencilere mezuniyet onayı verilmemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 Pandemisi sürecinde olumsuz anlamda en fazla etkilenen sektör havacılık sektörü olmuştur. Bu bağlamda ilgili kuruluşların staja olumlu bakmadığı görülmüştür. Bu nedenle pandemi sürecinde staj uygulaması yerine öğrencilere ödev sorumluluğunun verilmesi hususunda değerlendirmeler  yapılmaktadır.

 

İş İmkanları

“Kabin Memuru” unvanını alan mezunlar, havacılık sektöründe ulusal ve uluslararası hizmet veren yerli işletmelerle tarifesiz sefer düzenleyen havayolu işletmelerinde çalışabileceklerdir.  Yabancı havayolu işletmeleri, havayolu şirketlerinin genel müdürlükleri, yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu şirketleri, sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketler bölümün istihdam alanlarını oluşturmaktadır.

 

Dikey Geçiş Olanakları

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı önlisans derecesini alan mezunların lisans programlarına geçiş yapabileceği bölümler şunlardır:

 • Havacılık Yönetimi.
 • Lojistik.
 • Lojistik Yönetimi.
 • Seyahat İşletmeciliği.
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği.
 • Ulaştırma ve Lojistik.
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık.
 • Turizm İşletmeciliği.

 

Programın Tarihçesi

Antalya AKEV Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Program, 50 kişilik öğrenci kontenjanına sahiptir.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme İmkânlarına İlişkin Koşullar

Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrencilerimiz kısmi zamanlı öğrenci olarak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde geçici olarak görev yapabilmektedirler. Öğrenciler, işlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla ilgili birimdeki yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmak ile görevlendirilirler. Kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma günleri ve saatleri, ilgili birimlerin yöneticileri tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin iki farklı birimde çalışma hakkı bulunmamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 Pandemisi sürecinde Yüksek Öğretim Kurulu talimatı gereğince akademisyenlerimizin evden online çalışma durumu ile iş akışı idari ve akademik olarak online seviyede yürütülmektedir. Bu nedenle pandemi sürecinde kısmi zamanlı öğrencilerin çalışma imkânı bulunmamaktadır. Pandemi sonrası dönemde üniversite bünyesinde imkanlar ölçeğinde öğrencilerin yetkili birimlerce belirlenen kontenjan dahilinde kısmi zamanlı çalışma imkânının sağlanması planlanmaktadır.