Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Hakkında

blog_img1

 

Bölüm Tanıtımı

Tıbbi ve aromatik bitkiler, insan ve hayvan hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan bitkiler tıbbi; kokulu bitkiler ise aromatik bitkiler olarak isimlendirilmektedir. Bu bitkilerin çoğunluğu kokulu olduğundan tıbbi ve aromatik bitkilere ait iki tanım genellikle bir arada kullanılmaktadır.

Amacımız; Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanması, tarımı, üretimi, işlemesi, pazarlanması ve kullanım yöntemleri konusunda büyük önem taşıyan eğitimli insan gücü oluşturmaktır. Ayrıca, Gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde ekonomik değeri olan tek ve/veya çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün Ar-Ge destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Hedeflerimiz

 1. Bitkilerin morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal yapıları hakkında bilgi sahibi olma
 2. Tıbbi ve Aromatik bitkilerin üretim aşamasındaki ekolojik koşulları da dikkate alarak en uygun yetiştirme tekniğini uygulayabilme
 3. Tedavide kullanılan bitkilerin etken madde içeriklerinin bilinmesi, etken maddelerin elde edilmesi ve kullanılan yöntemleri kavrama
 4. Tıbbi ve aromatik bitkilerin toplanması ve toplandıktan sonra kurutulması ve bozulmadan saklanması hakkında bilgi sahibi olma
 5. Tıbbi Bitkilerde ve Tarım alanında güvenilir üretim materyallerinin temini, geliştirilmesi, yeri ve önemini kavrama
 6. Kozmetikte, parfümeride kullanılan bitkiler hakkında bilgi sahibi olma
 7. Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili disiplinler arası ilişki kurabilme
 8. Tıbbi-aromatik bitkilerin tüketimi ve ticareti hakkında bilgi sahibi olma
 9. Yün, örgü boyamada kullanılan doğal bitkiler hakkında bilgi sahibi olma
 10. Kendi mesleğindeki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olma
 11. İlerleyebilmesi ve gelişmeleri takip edebilmek için çağımızın gerektirdiği temel seviyede bilgisayar yazılımlarını ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliğine sahip olma

 

Mezunların Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler; tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden firmalar, bitkisel ilaç imal eden laboratuvarlar, bu bitkilerin yetiştiriciliği ya da toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler, tıbbi bitki drogları üreten ve satışını yapan işyerleri, aktarlar, baharellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler, aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar, narkotik bitkiler ve bitkisel kökenli kaçakç ılıkla ilgili kriminoloji ve adli tıp laboratuvarları, gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryum ve bitki laboratuvarlarında yardımcı teknik personel olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca öğrendikleri bilgilerin ışığı altında bu alanda faaliyet gösteren iş alanları kurabilirler.

Staj

Bitkisel üretim, gıda, ilaç, parfümeri ve kozmetik ürünleri ile ilgili çalışmalar yapan çeşitli özel kuruluşlar ve Antalya AKEV Üniversitesi bünyesinde oluşturulacak olan koleksiyon bahçesinde yapılabilmektedir.