Turist Rehberliği Programı Hakkında

blog_img1

Turist Rehberliği programından mezun olarak önlisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler, gerekli şartları yerine getirmeleri halinde Seyahat acentelerinde turist rehberliği, Tur organizasyonu operatörlüğü ve Acente personeli gibi alanlarda istihdam edilebilirler. “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” eylem planında ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini kullanarak ve turizm alternatiflerini geliştirerek turizmden alınan payın arttırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde son yıllarda turizm yatırımları hız kazanmış; gelen turist sayısı artmış ve nitelikli turist rehberi ihtiyacı belirgin hale gelmiştir. Bunun yanı sıra 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan “Turist Rehberliği Kanunu” ile turist rehberliği mesleğinin standartları tanımlanmış, turist rehberliği gözde bir meslek haline getirilmiştir. Dolayısıyla piyasada turist rehberliği mezunlarına olan talep giderek artmaktadır.