İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Bölüm Hakkında

blog_img1

Bölüm Tanıtımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, insanların yaşam alanları içinde çeşitli eylemlerini sürdürebilecekleri sağlıklı, konforlu, estetik, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, dayanıklı ve özgün iç mekânların ve yaşam alanları dışındaki yakın çevrelerinin tasarlanmasına yönelik, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarının birlikte yürütüldüğü bir bölümdür.

Amacımız; Öğrencilerimiz öğrenim süreleri boyunca teorik ve uygulamalı dersler ile stajlarda  edindiği tecrübelerle tasarım ihtiyaçlarına akademik gözle bakabilen ve değerlendirebilen, tasarım problemlerini etkin olarak çözebilen, tasarım ve uygulama süreçlerini stratejik biçimde yönetebilen, çok boyutlu düşünebilen ve bunları doğru ifade edebilen, sanat, tasarım ve teknolojik gelişmeleri izleyen ve değerlendirebilen, üretim için tasarlayabilen, tasarıma yeni boyutlar kazandırabilen, tasarımda geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini kurabilen, çevre ve tarih bilinci yüksek, dijital dünyada dijital tasarımla yerini alabilen, Antalya AKEV Üniversitesi’nin temel değerlerini, genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş girişimci İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmektir.

Hedeflerimiz

 • Ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmek,
 • Uygulamalı eğitim modeli ile insan, iç mekân ve yaşam alanı çevresi arasındaki ilişkiyi çağdaş, yenilikçi, etik, sorumlu, duyarlı ve eşitlikçi bir yaklaşımla ele alan donanımlı İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmek,
 • İç Mimar ve Çevre Tasarımı öncelikli alanlarında nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgiyi araştıran ve üreten, üretim alanlarında ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koyacak akademik bilinçli tasarımcılar yetiştirmek,
 • Özgün projelerle toplumlar için sağlıklı yaşam alanları ve çevre tasarlayabilen, üretim ve uygulamalarını sevk ve idare edip yönetebilen, yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmek,
 • Çağdaş, yenilikçi ve inovativ tasarımlarla sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayan ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmek,
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki tasarım alanında eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi yaklaşımlarla almış çağdaş İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmek.

Öğrencilerimizin Akademik Kazanımları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğrencilerimiz en son teknoloji ile harmanlanmış bir eğitim sistemi içerisinde yetiştirilirler. Bölümümüzde birinci sınıftaki Temel Tasarım ve son sınıfa kadar devam eden Tasarım Stüdyoları dersleri gibi uygulamalı dersler ağırlıktadır. Bu dersler, bireysel ve kolektif tasarım kültürü içinde, öğretim elemanlarının sadece öğreten değil öğrencisiyle birlikte düşünen, sorgulayan ve eleştiren konumunda olduğu bir tasarım atmosferi içinde yürütülür. Öğrencilerimiz etkin şekilde sorgulayıp üreterek öğrenen konumdadır. Bu yaklaşımın amacı, öğrencinin içindeki yaratıcılığının farkına varması, kendi tasarım dilini oluşturması ve problemlere özgün çözümler bulabilmesini sağlamaktır. Bölüm derslerinin omurgasını oluşturan Stüdyo dersleri, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Çizim, Malzeme ve Yapı Bilgisi, Üretim Teknikleri, Bilgisayar Destekli Tasarım modelleme ve analiz, Hızlı Prototipleme ve Mobilya Tasarımı gibi diğer uygulamalı teknik dersler ile koordineli yürütülürler. Ergonomi, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Hukuk, Çevresel Tasarımı, Grafik Tasarımı gibi öğrencilerin teknik bilgilerinin, Geometri, Sanal ve dijital Tasarım dersleri ile öğrencilerin analitik düşünme, Mezuniyet Projesi dersi ile proje ve uygulama sürecini yönetme becerilerinin artması hedeflenir.

Bölümümüzde Üniversite Hayatına Giriş, İç Mimar ve Çevre Tasarımı Tarihi, Sanat Sosyolojisi, Çevre Psikolojisi, Sanat-Kültür-Toplum gibi kuramsal derslerin ana hedefi, teknik açıdan donanımlı olmanın yanı sıra sanatsal ve entelektüel kazanımları yüksek çağdaş İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetişmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler de alabilmektedirler.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü olarak hedefimiz, deneyimli akademik kadrosu, yenilikçi eğitim ortamı ve araçlarıyla, güncel bilim, sanat ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ışığında, araştıran, sorgulayan, dijital kültürlü, özgün tasarımlar geliştirebilen, prototip üretebilen, tasarımlarını uygulama deneyimi ile buluşturabilen, yeni nesil üniversite-sanayi eğitim modeli çerçevesinde yürütülen eğitim anlayışıyla mesleki etik, sorumluluk ve yetkin, çağdaş İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Alanında bilim, teknoloji, sanat, toplum, çevre ve insanı kapsayan evrensel değerleri içine alan araştırma, deneyim ve uygulama temelli, dijital kültürlü eğitim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası ölçekte öncü konumda İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü olmaktır.

Mezunların Çalışma Alanları

İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları çalışma alanları oldukça geniştir. Özel veya kamuya ait her türlü iç mekân ve elemanları, çevre ve elemanları tasarımını ve uygulamasını yapmaktadırlar. İç Mimar ve Çevre Tasarımcısının tasarım yaptıkları alanlardan bazıları şunlardır: 

 • Mimari ofisler
 • Tasarım ofisleri
 • Mobilya fabrikaları
 • Kooperatifler
 • Oteller
 • Tatil köyleri
 • Kişisel ofisler
 • Bankalar
 • Kafe ve restoranlar
 • Hastaneler
 • Alışveriş merkezleri
 • Havaalanları
 • Kütüphaneler
 • Sinema ve tiyatrolar
 • Sahne tasarımı
 • Fuar ve sergi tasarımı
 • Yat ve karavan tasarımı
 • Film stüdyo tasarımı

İş İmkanları

Bölümümüzden mezun olanlar, iç mimarlık, tasarım ve mimarlık ofislerinde, grafik ve sanat tasarım merkezlerinde, eğitim kurumlarında, kamu sektöründe başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık ve kurumda, il ve ilçe belediyelerinde, inşaat ve yapı endüstrisi alanlarındaki ofis, atölye ve işletmelerde, mobilya fabrikalarında ve serbest olarak (freelancer, home ofis) çalışabilirler. Kendi tasarım ofisleri ve uygulama atölyelerini kurarak mesleklerini icra etme yetkinliğine sahip olurlar. Akademik çalışmaları tercih edenler, Türkiye’de veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilir ve akademisyen olabilirler.

Farklılıklarımız

 • Uygulamalı Eğitim Modeli

Antalya AKEV Üniversitesi turizmin başkenti Antalya Belek yakınında kurulmuştur. Size hep yaz mevsimi yaşatacağımız okulumuzda verilen bilgilerin yanında staj ve uygulamaya dayalı eğitime de önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren temel tasarım ve stüdyo derslerinde yapılan kritik ve gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler her dönemde uygulamalı eğitim alacaklardır.

 • Girişimcilik Karnesi

Antalya AKEV Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerine girişimcilik zihniyeti donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik belgeleri, bölümümüzdeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir prosedürdür. Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, SEM merkezlerimizde iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir. Öğrencilerimize ilk yıllarının 1.döneminde web sayfalarını oluşturmalarını ve ikinci dönemde maket ürünlerini online sergi ve satışa sunmalarını sağlayacak bilgi ve beceriyi kazandırarak daha ilk yıllarında kendi “start-up” larını başlatabilir birer girişimci birey olarak kendilerine güveni kazanmaktadırlar.

 • Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Oryantasyon–Üniversite hayatına Giriş, Girişimcilik ve Dijital Kültür gibi dersler yer almaktadır. Birinci sınıf ilk dönemlerinde kişilik testleri ile kendilerini tanıyıp geleceği planlama destekleri verilmektedir.

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

 • Kendini Tanıma
 • Simülasyonla Öğrenme
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Proje Hazırlama
 • Staj-Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma
 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Ödev
 • Seminer
 • Teknik Gezi
 • Dijital Kültür

Ders Uygulamalarında Kullanılacak Sarf Malzemeler

Öğrencilerimize grafik çözünürlüğü yüksek kapasiteli bir bilgisayarları olması önerilir. Bilgisayara dayalı tasarım derslerimiz bulut tabanlı programlara dayalı olduğundan öğrencilerimiz çalışmalarını internete bağlı her ortamda devam edebilirler. Uygulamalı derslerde kullanılan çizim kağıtlarını, maket-model materyallerini her alanda çalışmaya devam edebileceklerinden dolayı görsel zevklerine göre kendileri temin ederler. Öğrencilerimize kendi “start-up” larını başlatabilmeleri için basit sistemlerin inşası öğretilir ve evlerinde sahip olabilirler.

Staj

4. ve 6. Dönemlerde kodlanan stajlar yaz aylarında yapılır. Stajlar “şantiye-atölye-sanayi” ve “büro-tasarım” stajları olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Şantiye-atölye-sanayi stajı ICM 200, büro-tasarım stajı ise ICM 300 olarak kodlanır. Şantiye-atölye-sanayi stajı yapılacak kurum, öğrencinin stajı ile ilgili konularda üretim yapılan bir yer olmalıdır.

Bölüm staj komisyonunun onayını almak kaydıyla, stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında aşağıda önerilen alanlarda yapılması söz konusudur: İç mimarlık büroları; Proje yönetim firmaları; Yapı denetim firmaları; İnşaat firmaları merkez örgütü; İnşaat firmaları şantiyeleri; İç mekan elemanları satış birimleri ve atölyeleri; Fabrikalar; Kamu kuruluşları (belediyelerin ilgili bölümleri, bakanlıkların veya bağlı genel müdürlüklerin ilgili birimleri ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının büro hizmetleri birimleri); Arkeolojik kazı alanlarında ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda iç mekanları belgeleme, yüzey/alan araştırmaları; Sahne sanatları için dekorasyon yapan kuruluşlar. Bu alanlar dışında kalan işyeri ve kurumsal staj yerleri önerileri, bölüm staj komisyonunun değerlendirmesine tabidir.

 

Staj Biçimleri Staj dağılımı ve süresi; Staj süreleri “şantiye-atölye-sanayi” ve “büro-tasarım” stajları için 30’ar iş günü olmak üzere iki ayrı dönemde gerçekleştirilir. Öğrenci, toplam 60 iş günü olan stajlarını 3.Yarıyıl sonundan 7.Yarıyıl sonuna kadar tamamlamalıdır. Sırasıyla ICM 200 ve ICM 300 olarak kodlanan stajlar transkriptte 4 ve 6 dönemlerde gösterilir. Stajı tamamlanmayan ve onaylanmayan öğrenciye mezuniyet belgesi verilmez.