İletişim ve Tasarımı - Bölüm Hakkında

blog_img1

Kuruluş Bilgisi

İletişim ve Tasarımı Bölümü, 2017 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversitemizin Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Açılan bölümümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Güz Döneminde birinci sınıfa tahsis edilen öğrenciler ile eğitim hayatına başlamıştır.

Kazanılan Derece 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İletişim ve Tasarımı alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS (SÖZ) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.akev.edu.tr)

Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Antalya AKEV Üniversitesi’ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Koşulları

Antalya AKEV Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü dört yıl sekiz yarıyıldan oluşan bir programdır. Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 20 iş günü süren bir adet yaz dönemi stajını başarılı bir şekilde yapmış olması gerekmektedir. Stajlar ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır.

Programın Amacı ve Hedefi

Antalya AKEV Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü'nün temel amacı iletişim, medya, reklam ve tasarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek ve bu sektörlere hizmet üretebilecek uzman iletişimci ve tasarımcılar yetiştirmektir. Bu anlamda bölümün hedefi, yeni iletişim teknolojilerine hakim, medya okuryazarı, görsel sanatlar konusunda donanımlı ve bu alanlarda akademik anlamda yeterli öğrenciler yetiştirmektir. 

Program Öğrenme Çıktıları

1- Tasarım alanındaki kavramları, ilkeleri ve teorileri bilir ve uygular.

2- Temel sanat eğitimi alır ve alanında uygular.

3- Tasarım alanında yeni iletişim teknolojilerine hakim olur.

4- Tasarımın kuramsal ve uygulamalı yönüne hakim olur.

5- Grafik tasarım ve web tasarımı alanlarında yeterli donanım kazanır.

6- Görsel okuryazarlık kazanır.

7- Sanat tarihi ve sanat akımları konusunda bilgi sahibi olur.

8- Temel fotoğraf eğitimi alır ve film yapım, video ve kurgu alanlarına hakim olur.

9- Tasarım alanındaki çağdaş akım ve uygulamalara hakim olur.

10- Reklamcılığın temellerini kavrar, uygulama alanlarında beceriler kazanır ve reklam çözümlemeyi öğrenir.

11- Medya okuryazarlığı kazanır ve haberciliğin temellerini kavrar.

12- Kitle iletişimi alanında kuramsal altyapıya sahip olur.

13- Sosyal bilimler alanında temel bilgilere sahip olur ve bu bilgileri iletişim bağlamında değerlendirir. Alanında İngilizce’ye hakim olur.

14- İletişimde yeni yaklaşımları, yeni iletişim teknolojileriyle dönüşen iletişim alanını kavrar.

15- İletişim, kültür, toplum ve sanat alanlarının karşılıklı ilişkilerini kavrar. 

16- Medya sektörüne hakim olur ve sektörün gereklerini uygulama becerisi kazanır.

17- Medya ve kitle iletişimi alanında tarihsel bilgiye sahip olur.

18- Etkili iletişim yöntemlerini öğrenir ve alanında uygular.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

İletişim ve Tasarımı Bölümünden mezun olacak öğrenciler, ağırlıklı olarak medya (gazete, televizyon kanalı, yeni medya ortamında yayın yapan kuruluşlar) sektöründe, reklam ve tasarım ajanslarında, kamu veya özel kuruluşların kurumsal iletişim, basın ve halkla ilişkiler birimlerinde rahatlıkla çalışabilecek bilgi ve beceri donanımına sahip olacaktır. Ayrıca başarılı öğrenciler için akademik kariyer imkanı mümkün olacaktır. 

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

  1. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
  2. Diğer detaylı bilgiler için Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız. (https://www.akev.edu.tr/hakkimizda/kurumsal/yonerge-ve-yonetmelikler)

Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe

Erasmus/Exchange

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı öğrencilerimize Erasmus değişim programı hakkında bilgi sağlamaktadır.

Staj

İletişim ve Tasarımı Bölümü’nde staj, İş Başında Eğitim dersiyle ifade edilmektedir. İş Başında Eğitim dersinin temel amacı, öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve iş hayatına yönelik becerilerini geliştirmeleridir. İş Başında Eğitim, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlamakta olup bir uygulama niteliği taşımaktadır. 

Bölümümüzün, 6. yarıyıl sonunda 30  iş günü zorunlu stajı bulunmaktadır. Öğrencilerin stajı ders olarak saydırabilmeleri için, ilgili dersleri 6. yarıyılda seçtikten sonra yaz döneminde stajlarını yapıp dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. İletişim ve Tasarımı bölümü staj süreci, Antalya AKEV Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Staj Yönergesi’ne tabidir. 

Detaylı bilgi için; https://www.akev.edu.tr/hakkimizda/kurumsal/yonerge-ve-yonetmelikler

 

Adres ve İletişim Bilgileri

İletişim ve Tasarımı Bölümü, Antalya AKEV Üniversitesi, Celal Bayar Caddesi, No:5-6, Serik/ANTALYA

Değerlendirme Anketleri

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi