RTS-Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

Programın ana amacı radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin çeşitli alanlarında çalışabilecek mesleki beceri ve sanatsal bakış açısında sahip mezunları yetiştirmektir. Bu bağlamda öğrencilerin; meslek alanlarına ilişkin temel kavramları ve teorileri öğrenmeleri, alanın gerektirdiği teknik ekipmanları kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi ve sahip oldukları yaratıcı düşünceleri, bu beceriler vasıtasıyla bir sanat ürünü olarak ortaya koyabilmeleri amaçlanmaktadır.

 
 
 

Neler Öğreneceksiniz ?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, araştıran, sorgulayan, mesleki etik kurallara uyan, iletişim süreçlerinin tüm boyutlarını bilen, çağdaş, demokratik, eleştirel düşünce yapısına sahip, evrensel düzeyde araştırma yapabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için öğrencilerin kitle iletişim araçları hakkındaki kuramsal yaklaşımları öğrenmelerini sağlamak ve bunları pratikte uygulamaya geçirebilecekleri ortamları oluşturabilmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerin, ideal birer medya profesyoneli olmaları konusunda gerekli enformasyonu kazanmalarını ve radyo stüdyosu, televizyon stüdyosu, dijital kurgu ünitesi gibi, uygulama birimlerinde becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, olabildiğince donanımlı bir biçimde, medya sektöründe yer alabilmelerine yardımcı olma amacı ön plandadır.