Radyo Televizyon ve Sinema - Bölüm Hakkında

blog_img1

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi

Program 2017 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Radyo Televizyon ve Sinema alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS (SÖZ) veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler. Ayrıca Programa, Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. (Ayrıntılı bilgi: www.akev.edu.tr)

Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili yönetmelikler çerçevesinde, öğrenciler bazı derslerden muaf olabilirler. Başka bir yükeköğretim kurumunda alınan dersin içeriğinin Antalya AKEV Üniversitesi’ndeki muadili dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte tarafından onaylanması durumunda, öğrenci ilgili dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Koşulları

Antalya AKEV Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü dört yıl sekiz yarıyıldan oluşan bir programdır. Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 241 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 20 iş günü süren bir adet yaz dönemi stajını başarılı bir şekilde yapmış olması gerekmektedir. Stajlar ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır.

Programın Amacı ve Hedefi

Antalya AKEV Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün temel amacı, (öğrencilere) program doğrultusunda nitelikli ve eleştirel bir bakış açısı kazandırabilmek, medya ürünlerinin hazırlanış, yapım ve yapım sonrası süreçleri doğrultusunda özgün bir çalışma prensibi kazandırabilmek, disiplinler arası düşünme doğrultusunda ekip çalışmasının önemini kavranmasını sağlamak, alana yönelik güncel gelişmeleri takip etme bilincini kazandırmak olarak sıralanabilir.

 

Program Öğrenme Çıktıları

 1. Alan ile ilgili teknik ve kuramsal terminolojiye hâkim olur.
 2. Radyo, televizyon ve sinemanın kuramsal ve teknik gelişimine temel düzeyde hâkim olur.
 3. Yazınsal alana hâkim olur ve yaratıcı yazarlık sürecine temel düzeyde başlangıç sağlar; öyküleri sinematografik ve dramatik anlatıma uygun biçimde senaryolaştırabilir. Alanında İngilizce dil yetkinliğine sahip olur.
 4. Radyo, televizyon ve sinema yapımlarına konu olabilecek genel kültür bilgisine ve araştırma yetkinliğine sahip olur.
 5. Radyo, televizyon ve sinema yapımlarının yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarına temel düzeyde hâkim olur.
 6. Radyo, televizyon ve sinema yapımlarının yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarına teknik düzeyde hâkim olur ve uygular.
 7. Araştırmalarında ve çalışmalarında kuram - uygulama bütünlüğünü sağlayabilir.
 8. Araştırmalarında ve çalışmalarında zaman yönetimini doğru ve etkili biçimde yapabilir.
 9. Görsel ve işitsel medyanın toplumsal önemine ve etkilerine dair bir kavrayışa sahip olur.
 10. Disiplinler arası çalışma süreçlerini gerçekleştirebilir ve alanı ile ilgili çalışmalarda kendisinden beklenen sorumlulukları ekip düzeyince yerine getirebilir.
 11. Medya okuryazarlığı bilinciyle, medya ürünlerine yönelik eleştirel bakış açısı geliştirir; teknik, estetik ve ideolojik olarak çözümleyebilir.
 12. Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.
 13. Bilim, bilgi ve dünya görüşü ile ilgili yetkin bir kavrayışa sahip olur.
 14. Her türlü ayrımcı politika ve söylemi ayırt eder, buna karşı duyarlı davranır.
 15. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile çalışır.
 16. Etkili iletişim yöntemlerini öğrenir ve alanda uygular.

 Mezunların İstihdam Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olacak öğrenciler, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde; yapım şirketleri, televizyon kanalları, basın kuruluşları, reklam ajansları gibi görsel-işitsel içerik üreten kuruluşlarda yapım sorumlusu, metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, sunucu, editör, muhabir, kameraman, kurgu operatörü gibi görevlerde yer alabilmektedirler. Bunun yanında, akademik alanda da kendilerine yer edinebilmekte ve gerekli koşulları sağladıkları takdirde, üniversitelerin ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

 1. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
 2. Diğer detaylı bilgiler için Antalya AKEV Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız. (https://www.akev.edu.tr/hakkimizda/kurumsal/yonerge-ve-yonetmelikler)

Eğitim Türü ve Dili

Örgün Eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Antalya AKEV Üniversitesi, Celal Bayar Caddesi, No:5-6, Serik/ANTALYA,  0242 777 10 41

Değerlendirme Anketleri

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi