AKEVSEM Hakkında

 

Tanım

Antalya Akev Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yanı sıra piyasa şartlarındaki değişiklikleri esas alarak kamuya, özel sektöre, sivil toplum ve uluslar arası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim programları, uzaktan eğitim programları ve uygulamaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemektir.

Misyon

Antalya Akev Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Direktörlüğü misyonu doğru bilgiyi en anlaşılır ve uygulanabilir hale getirerek, yeni tasarımlar oluşturmak, mevcut bilgiyi kullanılabilir kılmak ve kişilerin hayatlarında yeni pencereler açabilmek olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda temel misyon, bireylerin daha önce sahip oldukları yetenek ve becerileri daha aktif olarak kullanmalarını sağlamak ve henüz sahip olmadıkları bilgiyi öğrenme, deneyimleme ve hayatlarına sokabilme fırsatını yaratabilmektir.

Vizyon

Antalya Akev Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim olarak vizyonumuz; toplumumuzda ekonomik canlılığı besleyen, iş gücü kalitesini yükselten, kaliteli, sürekli ve yetkinlik arttıran programları bireylere ve kurumlara sunmaktır.

Amaç

Antalya Akev Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim’de bir uzmanlık alanının en önemli temsilcilerine ulaşarak, eğitimin herkesin en temel ihtiyacı olduğu yönündeki temel prensiple programlar hazırlanır. Eğitimler tasarlanırken, akademik bilginin yanı sıra, farklı sektörlerden uzmanlara programlarda yer verilmesi esas alınır, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarına reel katkı sağlayacak bilgilere ulaşması amaçlanır.