AKEV TÖMER

blog_img1

Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amacı

Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye'den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak,  ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır

Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara sağlayacağı akademik desteği aşağıda şekliyle olacaktır.

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

 c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

d) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek,  

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,

 f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

g) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

 ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ı) Yurtdışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek,

 i) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek,

 j) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amaçlarıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,

k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları ve Üniversitenin Türk Dili Bölümü ve Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek,

 l) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

 m) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

n) TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen Türkçe kurslarımız, temel düzeyde A1 ve A2; orta düzeyde B1 ve B2; ileri düzeyde C1 olmak üzere toplam 5 kurdan oluşmaktadır.

 A1 (TEMEL SEVİYE) kursumuz 31 Mayıs 2021’de başlayacaktır.

Dersler, internet üzerinden Microsoft Teams kullanılarak canlı olarak yapılacaktır.

Hafta içi beş gün günde dört saat olmak üzere; toplamda 120 saat eğitim verilecektir. Eğitim sonunda kur sınavı yapılarak sınavdan 60 ve üzeri alan öğrenciler bir üst kura başvurabilecektir.

Gün

Başlangıç saati

Bitiş Saati

Pazartesi

09.00

12.10

Salı

09.00

12.10

Çarşamba

09.00

12.10

Perşembe

09.00

12.10

Cuma

09.00

12.10

 

Kurs başvuru tarihleri: 23.04.2021-27.05.2021

 Sınav başvurusunda bulunacak adayların Başvuru Formunu doldurduktan sonra istenen belgeleri tomer@akev.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir:

 

İSTENEN BELGELER

Pasaport Fotokopisi

Dekont-Makbuz

 

Kurs ücreti: A1 kur ücreti 300 USD olarak belirlenmiştir.

Ücret Ödeme Tarihleri: 26.04.2021- 27.05.2021

Banka Hesap Bilgileri

Ziraat Bankası Dolar(USD) Hesabı

Hesap Adı: ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

USD IBAN NO :TR600001000373849975205002

 

 

Kurs başlangıç tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü

 

Turkish A1  Course Announcement

Turkish Courses will be held at A1 (Beginner), A2 ( elementary, ) B1 (Pre-Intermediate), B2 ( Intermediate) C1 ( UpperIntermediate)  as five levels by Antalya AKEV University,Turkish Language Research and Application Centre.

 

A1  ( Beginner) Course will  start on May 31, 2021.

There will be online classes. The onlne classes will be held via Microsoft Teams application.

The Schedule Daily and weekly class hours have been determined 4 hours aday and 5 days a week schedule. Totally 120 hours will be essential. The students who get over 60  for the final exam, can enroll the next level.

Days

Start Time

End Time

Monday

09.00

12.10

Tuesday

09.00

12.10

Wednesday

09.00

12.10

Thursday

09.00

12.10

Friday

09.00

12.10

 

 

Application Dates: 23.04.2021-27.05.2021

The Applicants should  submit the required documents via email after filling out the application form. It must be sent to our email adress: tomer@akev.edu.tr.

 

REQUIRED DOCUMENTS

Pasaport Fotokopisi (Copy of Passport)

Dekont-Makbuz ( Bank Receipt)

 

The Course Fee:  A1 course fee, 300$ must be paid.

Pay Deadline Date: 26.04.2021- 27.05.2021

 

 

The account number will be sent to those who are accepted)

Course Start Date : May 31, 2021( Monday)

 

Bank account information

ZIRAAT BANK  Dollar (USD) Account

Account Name: ANTALYA AKEV UNIVERSITY

IBAN No: TR600001000373849975205002 

 

Курсы турецкого языка (базовый уровень А1)

Практикум преподавания турецкого языка и Исследовательский центр (ТОМЕР) Университета АКЕВ в Анталии организовывает курсы изучения турецкого языка. Курсы состоят в общей сложности из пяти этапов “А1, А2 (начальный, базовый), В1, В2 (средний) , С1 (продвинутый)” уровень.

Курсы (БАЗОВОГО, НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ) A1, начинаются с 31 май 2021 года.

Занятия  будут проводиться дистанционно с использованием  Интернет-технологий Microsoft Teams.

Всего будет проведено 120 часов обучения. Четыре часа в день, пять дней в неделю.  По окончании обучения студенты, набравшие на экзамене 60 и более баллов, смогут подавать документы на более высокий уровень.

 

День

Начало времени

Время окончания

Понедельник

09.00

12.10

Вторник

09.00

12.10

Среда

09.00

12.10

Четверг

09.00

12.10

Пятница

09.00

12.10

 

Даты приема на курсы: 23.04.2021-27.05.2021

Кандидаты, которые подадут заявку для  участия на экзамене, после заполнения Формы заявки, необходимые  документы должны  отправить    по адресу tomer@akev.edu.tr

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Копия паспорта 

Квитанция по оплате

 

Стоимость курса: стоимость курса А1 составляет 300 долларов США.

Сроки оплаты26.04.2021- 27.05.2021 

(Для тех,  чьи заявки были приняты, будет сообщен номер счета между этими датами.)

Дата начала курса: понедельник, 31 май 2021 г.

 

Bank account information

ZIRAAT BANK  Dollar (USD) Account

Account Name: ANTALYA AKEV UNIVERSITY

IBAN No: TR600001000373849975205002