ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Kadriye Mah. Celal Bayer Cad. No:5-6 SERİK-ANTALYA  da bulunan Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden de (www.akev.edu.tr) ulaşılabilir

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ,

Başvuru Adresi: Kadriye Mah. Celal Bayer Cad. No:5-6 SERİK-ANTALYA www.akev.edu.tr - info@akev.edu.tr - Tel: 444 1 264 Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

• – Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.) , Yök Formatlı Özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge ( E-Devletten alınabilir), 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için altı nüsha), Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge), Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler

• – Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.), Yök Formatlı özgeçmiş, Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge), Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge), doktora diplomalarının tasdikli suretini, nüfus cüzdan suretini, Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge ( E-Devletten alınabilir), 2 adet fotoğraf(son altı ay içinde çekilmiş olmalı), bilimsel çalışmaları ve varsa yayın listelerini (4 nüsha), kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına, teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul 
Bölüm/Program
Kadro Unvanı
Özel Şartlar
Kadro Sayısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme 
Prof.
İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında 15 yıldan daha fazla profesör olarak görev yapmış olmak. İstatistik ve Yöneylem araştırması alanında yayınları bulunmak.
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme 
Dr. Öğr. Üyes
İşletme ABD de doktora yapmış olmak, Bankaların Mali Başarısızlıklarına ilişkin çalışmaları bulunmak.
1
İnsani Bilimler Fakültesi
Sosyoloji 
Dr. Öğr. Üyesi 
 Psikoloji veya Sosyoloji alanında Doktorasını tamamlamış olmak.
1
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Prof.
Sinema, iletişim veya medya çalışmaları alanında çalışmaları olmak 
1
Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Radyo Televizyon ve Sinema 
Dr. Öğr. Üyesi
İletişim ABD de doktora yapmış olmak, sinema felsefesi üzerine çalışmaları olmak, sinema konusunda uygulama atölyeleri yürütmüş olmak
1
Sanat ve Tasarım Fakültesi 
Radyo Televizyon ve Sinema
Dr. Öğr. Üyesi
İletişim veya sinema alanında doktora yapmış olmak 
1
Sanat ve Tasarım Fakültesi 
İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi
Resim, resim öğretmenliği, sanat ve tasarım, bileşik sanatlar, iletişim tasarımı, görsel iletişim tasarımı veya grafik tasarımı alanlarında doktora yapmış olmak veya sanatta yeterlilik sahibi olmak
1