Merkezi Yerleştirme Puanı (Madde 1) ve Yönerge İle Yatay Geçiş Kayıt Formu

Kişisel Bilgiler
Yatay Geçiş Bilgiler
Kabul Edilen

Yukarıda belirttiğim bilgiler doğru olup, yatay geçiş kaydımın yapılmasını arz ederim. Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.