İlkelerimiz

  • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, Milli Eğitim Temel Kanunu, Okulöncesi eğitimi, ilköğretim-ortaöğretim program ve yönetmeliklerine bağlı kalınarak, vakıf amaçları doğrultusunda eğitim-öğretim hizmeti vermek.

  •  

    Çocukları ve gençleri, toplum ve okul kurallarına saygılı, sorumluluk bilinci kazanmış, kendine güvenen, davranışlarını kontrol edebilen öğrenciler yetiştirmek.

  •  

    İyiye, güzele, doğruya yönelen, eleştiriye açık, bilim ve teknolojinin önemini kavramış, öğrenmeye istekli, çevreyi koruyan, sorun çözme becerisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir.

  •  

    Sürekli değişen toplumsal hayat biçimlerine ayak uydurarak beceriler geliştirmektir.