Senato Üyelerimiz

AKEV ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL          

Rektör

             

Rektör Yrd.

Prof. Dr. Hüseyin BAL       

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dekan. V.

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL     

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V. 

Prof. Dr. Hüseyin BAL                       

İnsani Bilimler Fakültesi Dekan V. 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARSLAN KULCAN 

MYO Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Özkan YILMAZ      

Senatör, İİBF Temsilcisi  

 

Senatör, Sanat ve Tas.Fak. Temsilcisi 

 

Senatör, İnsani Bil.Fak. Temsilcisi 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞEN 

Fen Bil.Enst.Md.V.

Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÜGÜMÜ  AKTAŞ

Sosyal Bil.Enst.Md. V.

Serpil Gül PAÇAL

Genel Sekreter V. /Raportör