Yönetim Kurulu Üyelerimiz

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU 

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL           

Rektör

Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA    

Rektör Yardımcısı

 Prof. Dr. Abdullah KUZU   

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dekanı

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL  

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan V. 

Prof. Dr. Hüseyin BAL                       

İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nüket GÜZ                                     Prof. Temsilci

Prof. Dr. Simten GÜNDEŞ                           Prof. Temsilci

Prof. Dr. Öget Öktem TANÖR                     Prof. Temsilci

Derya ÖZÜNAL                                             Genel Sekreter / Raportör