İlkelerimiz


  • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, Milli Eğitim Temel Kanunu, Okulöncesi eğitimi, ilköğretim-ortaöğretim program ve yönetmeliklerine bağlı kalınarak, vakıf amaçları doğrultusunda eğitim-öğretim hizmeti vermek.
  • Çocukları ve gençleri, toplum ve okul kurallarına saygılı, sorumluluk bilinci kazanmış, kendine güvenen, davranışlarını kontrol edebilen öğrenciler yetiştirmek.
  • İyiye, güzele, doğruya yönelen, eleştiriye açık, bilim ve teknolojinin önemini kavramış, öğrenmeye istekli, çevreyi koruyan, sorun çözme becerisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir.
  • Sürekli değişen toplumsal hayat biçimlerine ayak uydurarak beceriler geliştirmektir