Rektörlük

Rektörümüzün Mesajı

Sevgili Gençler, AKEV’in kuruluş amaçları: insanın evrensel değerini bilen, yaşadığı topluma ve insanlığa hizmeti ilke edinmiş, yeterli bilgi birikimi ile kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda etkin, aydın insanlar yetiştirmektir.

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder”. Atatürk’ün bu sözünü rehber edinen AKEV Üniversitesinin; yurdunu, ulusunu, insanı ve doğayı, çalışmayı seven, Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kişiler olarak yetiştirmek bir diğer hedefidir.

Sizleri bu amaç doğrultusunda yaşama hazırlarken, kendisine ve çevresine saygılı, özgür ve kişilikli bireyler olarak yetişmenize bir nebze katkı sunmanın amaç ve onurunu yaşamak ve birlikte hayat mücadelesine katılmak istiyoruz. Fikri hür vijdanı hür ve irfanı hür bireyler olarak geleceğe katkı sunmanızı ve üniversite olarak bir payımızın olmasını gönülden arzu ediyoruz.

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Rektör