Erasmus Öğrenci Hareketliliği

Erasmus+ Değişim Programı

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa    işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktadır.

 

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ

Öğrenci hareketliliği, iki şekilde gerçekleştirilir:

1.Öğrenim Hareketliliği:

  • Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri ( uzaktan eğitim ) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.
  • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi ( önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora ) için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay arasında bir süre ( 1,2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem ) olabilir.
  • Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS ; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisi içeren ders alması gerekmektedir.

 

2.Staj Hareketliliği:

  • Bu hareketlilik faaliyeti , yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. Staj, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti , belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademikçalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.
  • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir.
  • Staj faaliyeti,öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce ( halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken ) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir.Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıda yer almaktadır:

 

 

Ülke Grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe          

 Öğrenim

   (Avro)

Aylık Hibe

    Staj

   (Avro)

1.ve 2. Grup

Program

Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda,

İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney

Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

      500

 

 

   600

3.Grup

Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

   

      300

 

 

    400