Erasmusa Kimler Başvurabilir

  • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.
  • Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden  yararlanamaz.
  • Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce ( halihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken ) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ( YTB ) Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmaları Başkanlıkça uygun görülmemektedir.